Arkiv: april 2011

Nordlandsforskning
Dårlig kommuneøkonomi gjør at fritidstiltak for ungdom er under stadig trussel for nedleggelse.
UiT Norges arktiske universitet
En høy og overvektig mann har over fem ganger høyere risiko for å få blodpropp enn en som er liten og tynn.
Endringer i en havstrøm fra Det Indiske Hav kan holde temperaturene i Europa oppe selv om Golfstrømmen endrer kurs, ifølge forskere.
En sommerfugllarve krøller seg sammen og flykter med en baklengs saltomortale. Slik har evolusjonen selv funnet opp hjulet. Nå vil robotbyggere gjenta suksessen.
Religion er sentralt i landets politisk splittelse, men det amerikanske samfunnet er også sterkt preget av religiøs toleranse. Paradokset sto i sentrum ved årets Rokkanforelesning.
Forskere ved universitetet der prinseparet møttes har sett i datamodell-krystallkulen, og spår hvordan de kongelige avkommene vil se ut.
Spør en forsker:SPØR EN FORSKER: På et eller annet tidspunkt – før den kunne fly – fikk dinosauren fjær. Hva var grunnen til det?
Kinesiske myndigheter har lagt frem en plan om å bygge en romstasjon som skal være klar til bruk innen 2020. 
NOVA
Flere av elevene i ungdomsskolen oppgir at de trives, færre skulker og andelen av skolekonflikter har gått ned de senere årene.
Universitetet i Oslo
Islandske riddersagaer er spekket med kunnskap om religion og historie, naturvitenskap og geografi.
Universitetet i Oslo
Med ny teknologi kan naturgass kan omdannes til drivstoff uten CO2-utslipp.
I fjor viste en studie at mengden planteplankton i havet er redusert drastisk de siste 100 årene. Nå mener flere forskere at studien er full av feil.
Nybakte foreldre tegner det bilde de ønsker av seg selv, gjennom navnevalg for gullungen, ifølge en svensk doktorgrad.
Analyse av askepartiklene fra Eyjafjallajökull viser at de kunne ha sandblåst flyene og forårsaket flykatastrofer.
Det lyder som en science-fiction-roman fra 1950-tallet, men atomraketter kan gi raskere bemannede ferder til Den røde planet.

25 år etter tidenes verste atomulykke legges fundamentet for verdens største flyttbare konstruksjon.

Universitetet i Oslo
Små grunneiere presses av staten til å inngå avtaler om skjærgårdspark.
Universitetet i Oslo
Ein stadig større del av globale utslepp kjem frå produksjon av varer og tenester for handel.
Hva gjør at noen mennesker blir terrorister og hva driver dem? Thomas Hegghammer har noen av svarene. Han forsker på terror.
Ærfuglen er en jo-jo-slanker. Det kan gi sårbarhet for miljøgifter og sykdom både på Svalbard og langs norskekysten.
Hvor lenge føles et minutt? Og føles noen minutter lengre enn andre? The Chronophage er en av to klokker i verden som viser relativ tid.
Kan et hårstrå si alt om morderen? Kan man lage fantomtegning ved hjelp av dna? Vi dro til Rettsmedisinsk institutt for å avsløre mytene fra påskekrimmen.
Genetiske metoder brukes for å finne språkets opprinnelse, og resultatene gir støtte til teorien om at språket oppstod kun én gang, på ett sted.
Norsk Romsenter
Snart monteres en ultrafølsom partikkeldetektor på romstasjonen. Instrumentet skal måle antimaterie og mørk materie, og har norsk teknologi.
Dansk forsker har oppdaget et pussig sammenfall mellom plasseringen av ganggraver og måneformørkelser.   
En britisk høne har etter sigende skiftet kjønn av seg selv. Amerikansk forskning viser at det faktisk kan forekomme.
Se 3D-skriveren lage deig og glasur til småkakene. Forskere har klart å skrive ut spiselige ting av sjokolade, ost, hummus, kalkun, muslinger og selleri.
Bioforsk
Kan mykorrhiza-sopp redde kastanjene i Bygdøy allé? Ekspertene prøver nå ny metode for å redde de ærverdige trærne.
Norut
I sju uker skal ubemannede småfly kartlegge hvordan langtransportert sot påvirker smelting av snø og is i Arktis.  
Nofima startet samarbeid med eksterne forskere, heller enn å bruke sin egen forsker på feltet. Forskningsetiske komiteer mener selskapet har opptrådt kritikkverdig.

Sider