Arkiv: mars 2011

Sosial avvisning, som det å dumpes av kjæresten, har mer til felles med fysisk smerte enn tidligere trodd. 
Framsenteret
Klimaendringene i Arktis kan gjøre Norge til en stormakt. Det skriver den amerikanske UCLA-professoren Laurence C. Smith i ny bok.
Kyllinger kan brukes til så mangt, nå får de også fly opp i luften.
Hvordan sikre fisken i havet og bærekraftige fiskerier? Marine verneområder kan være en løsning.
Norske samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte. Det står i kontrast til amerikansk forskning som viser at samboere er mer deprimerte.
Blir din beste venn mest provosert at petimetere eller vimsekopper? Kjenner du personligheten hennes detaljert, holder dere sannsynligvis også et lavt konfliktnivå.
Produksjonen av kaffe har gått ned mange steder i Latin-Amerika som følge av økte temperaturer og uforutsigbart regn. Det er særlig Arabica kaffen som er truet av klimaendringer.
Kilden kjønnsforskning.no
Nazistenes forfølgelse og trakassering drev mange tyske jøder til USA. Hvorfor nevner de knapt disse ydmykelsene når de forteller sin historie?
Universitetet i Bergen
Med Tryggingsrådet sin resolusjon om å intervenere i Libya, er terskelen for å gå inn i eit anna land senka.
NTNU
Mange familier kan takke hytta for at svigermor og svigerdatter fortsatt er venner.
NOVA
Påstander om at norske ungdommer har blitt latere får ikke støtte i en ny rapport av norske ungdommers treningsvaner de siste tyve årene.
Ved Ulefoss har det vært gruvedrift siden 1650. Nå kan neste generasjon kjernekraft gjøre utvinning av thorium lønnsomt. Men forekomstene i Fensfeltet må kartlegges bedre.
UiT Norges arktiske universitet
Ikke engang gravskikker slipper unna trender i tiden. Men fortsatt står tradisjoner sterkt – det er viktig at en begravelse blir riktig.
Forskerens favoritt:

Arkeolog Grete Lillehammer følte en umiddelbar dragning mot spennen fra 400-tallet. - Det var noe særegent ved den, sier hun.

Filmene Star Wars og Inception, tv-serien Lost og spillet Demon's Souls rommer så sammensatte verdener at vi fortsetter å lete etter stadig mer kunnskap om dem. Dette er framtidas underholdning.
Skoler, universiteter og vitenskapelige tidsskrifter ruster opp algoritmer som skal avsløre juksemakere.  
For 3-5 millioner år siden, på øya Menorca i Middelhavet, vokste kaninene seg så store at de ikke kunne hoppe lenger. Forskere har funnet et fossil av en kanin på tolv kilo.  
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
For ti år siden hadde ørreten i Mjøsa verdens høyeste målte nivåer av miljøgiften bromerte flammehemmere. Nå er nivået lavere enn det var før de store utslippene startet på 1990-tallet.
Bakgrunn:Kina og India utvikler kjernekraftverk drevet med thorium. Thorium finnes i større mengder enn uran, og gir mindre farlig atomavfall. Men thorium-kraftverk har også sine problemer.
I Canada gir laksen ikke bare mat til bjørn og ulv, den gjødsler også skogen rundt lakseelvene.
Universitetet i Stavanger
50 prosent av ledere i transportbransjen mener arbeid med helse, miljø og sikkerhet er for dyrt.
Handelshøyskolen BI
Ledere tar samfunnsansvar for å få bedre omdømme og merkevare, ikke fordi de vil gjøre verden bedre. Det mener ledere, studenter og ansatte i frivillige organisasjoner.
Universitetet i Oslo
Økt fokus på kunnskap som kan måles og testes, gjør at opplæring i bærekraftig utvikling og miljøspørsmål blir nedprioritert i den norske skolen.
Forskerens favoritt:

Sean Dexter Denham viser frem en tusen år gammel ryggvirvel med et mystisk firkantet hull. 

Nofima
Nå er det mulig å måle i hvilken grad rømt oppdrettslaks har krysset seg inn i ville laksestammer i norske elver.
Institutt for samfunnsforskning
Frivillige med nedsatt funksjonsevne er dårligere representert i idrettsorganisasjoner enn funksjonsfriske.
Bioforsk
Til glede for både bønder og miljøvernmyndigheter foreligger nå en ny liste over snylteveps som forekommer på bladlus i Norge.
Einar Engedahl er et av 34 navn på en minnestein over falne i 2. verdenskrig. Nå blir hans historie kjent gjennom samarbeid mellom en skoleelev, en lærer og en forsker.
Handelshøyskolen BI
Bedrifter kan oppnå bedre resultater i relasjonen med kundene sine om de organiserer leverandørforholdet riktig.
Norske forskere vil utvikle ny teknologi og etablere observatorier på dyphavet i Norskehavet. Det er stor utenlandsk interesse for norske havdyp.

Sider