Arkiv: november 2010

Havforskningsinstituttet
Arbeidet med å kartlegge lakselusas arvestoff er kommet så langt at deler av resultatene kan bli tatt i bruk i løpet av året.
Universitetet i Oslo
Til forskjell fra andre skandinaviske vikingbyer, var finsmedene i Kaupang glad i å lage smykker av bly.
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Rundt halvparten av norske kommuner stanser skjenkingen klokka to. Bare én av sju skjenker til alkohollovens maksimaltid klokka 03.00.
Norges forskningsråd
Mye av økningen i antall barn med en autismediagnose kan forklares med forskningsmetoder som fanger opp flere, og en bredere diagnose.
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Invasjonen av kongekrabben i Finnmark har gitt en betydelig kommersiell fangst. Men krabbene utrydder bestander av bunndyr i sin jakt på mat.
Handelshøyskolen BI
Norske bedrifter flytter stadig flere hovedkontorfunksjoner utenlands.

Rektor ved Idrettshøgskolen, Sigmund Loland, står midt oppe i sin første juksesak. Nå er oppryddingen i full gang – etter kritikk om at kontrollrutinene ikke var gode nok.

Lys er for første gang "frosset" ned til en konsentrert form. Slike stråler kan brukes til å etse mindre og raskere datakretser.
Seil som fanger opp sollys - framtidas løsning for romferder? En seildrevet satellitt kan gi nye svar.

Det kribler i halsen, kinnene gløder og et kraftig nys er på vei. Forkjølelsen melder sin ankomst. Kunne du unngått plagen? Og hva skal du gjøre nå?

Klimaendringer vil tvinge isbjørnen sørover på plantejakt, mener amerikanske forskere. - Nei, den vil trekke nordover, sier norsk isbjørnforsker.
Bioforsk
Bakgrunn:Slåttemark er en svært artsrik og en sterkt truet naturtype som vil gro igjen uten aktive skjøtselstiltak. Over 100 truede lokaliteter er fulgt opp i en ny handlingsplan.
Høna la først ett, og så enda ett dobbeltegg. Noe liknende kjenner ikke norske forskere til. Verpingen ble endeliktet til fjærfeet, som nå skal vies en nærmere vitenskapelig titt.
Norges forskningsråd
Norske kommuner oppretter stadig flere private selskaper for å utføre kommunale oppgaver. Allianser og nettverk oppstår på tvers av kommunegrenser og sektorer.

Forskeren som er anklaget for juks ved Idrettshøgskolen sa i går opp sin nåværende stilling ved Høgskolen i Hedmark.

Forskeren forteller:91 personer ble henrettet i Finnmark, etter at de var anklaget for trolldom. I Skottland døde enda flere. Begge steder var det flest kvinner som ble henrettet. Liv Helene Willumsen har forsket på trolldomsprosessene. Her forteller hun om sitt arbeid.
Alkohol kan bidra til å holde blodårene åpne ved å dempe cellevekst-molekyl.
NTNU
Preparatet metformin har ingen effekt på verken svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes.
Bilder av hjernen avslører at en kombinasjon av kaffe og druesukker kan gjøre deg mer effektiv.  
Laboratoriemus legger på seg, selv om de har levd på samme diett i årevis. En ny og ukjent faktor kan være årsak til overvekt også hos mennesker.
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Norske pasienter har liten innflytelse på utvikling av kliniske retningslinjer for behandling.
En trost i Kalahariørkenen har funnet ut at det kan være lurt å samarbeide med den sleipe drongofuglen, selv om den er kjent for å stjele.
Universitetet i Bergen
En helt ny fauna og dyrearter man ikke kjenner fra lignende områder, er oppdaget ved undersjøiske varme kilder nord på den midtatlantiske ryggen.
Slaktet eller bare tråkket på? Det går på knoklene løs om nye funn knyttet til menneskets utvikling.
Redd for slanger? Hva med slanger fra oven? Praktsnoker kaster seg ut fra trærne og glir gjennom lufta ved å flate ut den buktende kroppen.
Bioforsk
En revitalisering av den norske tradisjonen med sanking av ærfugldun kan ha en positiv effekt på forholdet mellom ærfugl og lokalbefolkning på Grønland og Færøyene.
Universitetet i Bergen
Rundt år 1900 mente man at homoseksualitet var forårsaket av degenerert arvemateriale. Psykiatere mente derfor homoseksuell praksis ikke burde straffes.
Irakernes forfedre fant opp det første moderne tallsystem, og regnet ut sidene i en rettvinklet trekant med ”pythagoreeren”, tolv hundre år før Pythagoras.
Høgskolen i Bergen

Hva skjer når barnehagene tar i bruk digitale medier som redskap? Forskere skal nå finne ut hva dette betyr for barns deltakelse og innflytelse.

Nordmenn er mest positive i Europa til at regjeringen støtter forskning som ikke gir umiddelbar gevinst. Ni av ti støtter slik finansiering.

Sider