Arkiv: mai 2010

To NASA-prosjekter har luftige visjoner for framtidas miljøfly. Ett av prosjektene har allerede tatt av - foreløpig uten folk ombord.
Hornene kunne bli opptil 1,2 meter lange på denne dinosauren, mener forskere. Til tross for den gedigne gaffelen over øynene var dette en planteeter.
Eksperimentflyet Boeing X-51 har en jetmotor som kan puste i tynn luft og tenner på fem ganger lydens hastighet. Nå har det satt ny rekord.
Havforskningsinstituttet
Skjebnen som vilt ettertrakta byttedyr kan ha sine fordelar. Silda har lært seg å halda nervane under kontroll.
Denne uka har hjerneforskere fra en rekke land dratt til Bergen og NevroNor-konferansen for å mingle, holde foredrag, og spekulere aldri så lite om framtida.
Norges Geotekniske Institutt
Arkeologene som gravde ut Osebergskipet i 1904 fant samtidig spor etter et gammelt innbrudd i gravhaugen. Nå, 106 år senere, har man svaret på når innbruddet skjedde.
Høgskolen i Gjøvik
Mange barn som rammes av barneleddgikt fortsetter å ha aktiv sykdom eller senskader inn i voksen alder.
Synet på rettferdighet endres fundamentalt i tenårene. Barn og unge aksepterer mer ulikhet med alderen, viser studie fra Bergen.
Bioforsk
Nesten hele Vekst-Norge er på etterskudd. I forhold til fjoråret er grasveksten opptil et par uker forsinket enkelte steder.
- Fri meg fra alle kunnskapsløft og nye læreplaner! La meg bare få undervise, sier mattelærer og vinner av Holmboeprisen, Therese Hagfors.
Universitetet i Bergen
Om den frie viljen finnes, er den felles for både mennesker og fisk, mener biologiprofessor.
Handelshøyskolen BI
I jakten på bedre omdømme har norske bedrifter mye å vinne på å fremstå som genuine og troverdige i sin kommunikasjon, fastslår BI-forsker.
Handelshøyskolen BI
Innkjøpssjefer og ledere med ansvar for markedsfunksjoner er mest utsatt for å bli involvert i hvitsnippkriminalitet.
Universitetet i Agder
Solidariteten innanfor familien er sterk. Forsking viser at familien stiller opp for gamle som også får omsorgshjelp frå kommunen.
Bioforsk
Navn på levende organismer er stadig i endring, og noen av dem passer bedre enn andre. Storlommen er for eksempel Norges nest minste lomart.
Universitetet i Agder
På Sørlandet har det vært vanlig å si både hanses, hoses og "hvem er det-ses". I Kristiansand ser "sin-genitiv" ut til å ta over.  
NTNU
- Tidsklemma kan gjøre småbarnsforeldre psykisk sterkere, mener Siw Tone Innstrand.
Kilden kjønnsforskning.no
Ecuadorianske mødre som reiser fra barna sine for å jobbe i Spania fortsetter å utøve omsorg på avstand.
For 2000 år siden veltet en vegg av gjørme inn over landsbyen Sanyangzhuang i Kina. Slik er et unikt bilde av den tidas dagligliv blitt bevart, helt fram til i dag.
Virvelvinder kan forklare de mystiske spiralmønstrene i den nordlige iskalotten på planeten Mars.
Universitetet i Oslo
I 250 år har biologer brukt synet til å skille arter. Metoden er ikke god nok. Nå kartlegges det biologiske mangfoldet med DNA-strekkoder.
Universitetet i Oslo
– Alle seier dei er opptekne av naturen, men likevel endar den som salderingspost når vedtak vert gjort. Kvifor er det slik? spør Dag O. Hessen.
For første gang har forskere greid å ta bilde av en komet i det den kolliderer med sola.
Ny studie peker ut den hittil uklassifiserte Nectocaris pteryx som et opphav til dagens fangarmbefengte fyrer.
Handelshøyskolen BI
Personaltiltak kan gi bedre arbeidsprestasjoner, men effekten uteblir om de ansatte ikke opplever nærmeste leder som støttende.
Universitetet i Bergen
Legevaktlegen varsles kun i halvparten av tilfellene av alvorlige sykdom og skade.  
Universitetet i Bergen
Forskere ved Universitetet i Bergen var med å avsløre hvilke gener som påvirker røykeavhengighet. Håpet er å kunne skreddersy behandling for storrøykere.
Årets vinner av Abelprisen er en nybrottsmann som har skaffet andre matematikere problemer å bryne seg på i lang tid framover, sier matematikeren Arne Sletsjøe.
Universitetet i Oslo
Bakgrunn:Fridtjof Nansen så for seg en verden av små og store nasjonalhjem, en slags verdensføderasjon, som grunnlag for fred. Dette henger sammen med Nansens biologiske tenkning , mener historiker Carl Emil Vogt.
Han er matematiker, og tildelt Abelprisen for "sin store og varige innflytelse på tallteorien". Hva skjer når John Tate møter en nysgjerrig journalist med realartium?

Sider