Arkiv: april 2010

Hva gjør en nøktern forskningsjournalist når han opplever at et hologram på et plastarmbånd faktisk virker? Han prøver å finne ut mer, og skjønner mindre og mindre.
Over halvparten av nyhetsjournalistene setter jobben over helsen. Arbeidspress er en del av identiteten, viser ny, stor undersøkelse.
NTNU
Det er farligst å kjøre på landevei, men det kan hjelpe å ha ei jente i baksetet.    
Norges forskningsråd
Geologisk grunnforskning spilte en overraskende og sentral rolle da kontinetalsokkelen ble utvidet og Norge ble 250 000 kvadratkilometer større.
Norges geologiske undersøkelse
Oppdagelsesreiser under vann har avslørt Norges hemmeligheter.
Geologene Jørn Hurum og Merethe Frøyland blåser i flere av forskningsverdens uskrevne regler. Når motstanderne raser som verst, hører ekteparet på Eminem.
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Til tross for at en ny vulkansky nå er på vei innover mot Sør-Norge, tyder mye på at askefaren etter vulkanutbruddet på Island snart er over.
Den kjørte sine første kilometer på månen for snart 40 år siden. Nå er den sovjetiske måneroveren Lunokhod 1 funnet igjen.
Kilden kjønnsforskning.no
For menn er økonomi avgjørende for om de ønsker å gifte seg med samboeren sin. For kvinner er kjærlighet viktigst.
Forskeren forteller:At fremmede arter fortrenger de opprinnelige er et økende problem. Veterinærinstituttet har funnet en lovende metode mot den amerikanske signalkrepsen. Her forteller Roar Sandodden om arbeidet deres.
Mennesker med depressive tendenser hiver innpå mer brunt gull enn annet folk, ifølge ny forskning.
Smarte mødre lurer naboen. Tysk forskning avslører detaljer om hvordan noen hunner i fugleverdenen snylter på egne artsfrender.
For 56 millioner år siden ble jorden plutselig mye varmere, noe som har vært litt av et mysterium.  Undersjøiske vulkaner kan være svaret.
Kilden kjønnsforskning.no
Er kjønnsforskningen og naturvitenskapen dømt til evig kollisjonskurs? Overhodet ikke, ifølge Center för genusforskning i Uppsala.
En god lærer betyr ikke at alle i klassen vil gjøre det like bra. En ny studie antyder at elevenes gener vil ha mer å si for leseferdigheter når undervisningen er god.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Førstegangsmødre opplever usikkerhet i forbindelse med den nye morsrollen, de trenger en sosial bekreftelse på at det de føler og opplever er normalt.
Handelshøyskolen BI
Norske innbyggere er fornøyd med fastlegene og renovasjonstjenestene sine, men gir stryk til NAV, SFO og legevakten, viser Norsk Kundebarometer.
Kreftforeningen
For å unngå kreft, skal ikke cellene bare dele seg i riktig tempo, de skal også dele seg på riktig måte.
Nofima
Økt etterspørsel etter edelkreps og økende interesse for oppdrett krever et bedre og sikrere fôr.
Nofima
Fanger man 100 tonn villtorsk i april, kan man selge 200 tonn i desember dersom man setter fisken i merder. – Fremtidens fiske, mener forsker.
Norges forskningsråd
Opptil én av ti nordmenn risikerer å miste tenner på grunn av tannsykdommen periodontitt. Hvorfor er det så vanskelig å behandle dem?
En sjimpanseunge drar rundt på de tørkede restene av en død jevnaldrende. Britisk forskere har fått sjeldent innblikk i hvordan sjimpanser behandler sine døde og døende.
Arbeidsledighet er den fremste årsaken til barnefattigdom i EU, og rundt 10 prosent av alle europeiske barn vokser opp med foreldre uten jobb, ifølge studie.  
Universitetet i Bergen
Nett-TV:NETT-TV: Professor Bodil Holst kan se de minste partiklene som ingen før har fått øye på. Atommikroskopet ved Universitetet i Bergen er verdens første.
Handelshøyskolen BI
Norske bedrifter med trang økonomi har gjennom de siste årene økt kontantbeholdningen. – Fin gardering mot kriser, sier BI-forsker Paul Ehling.
En lungeløs frosk, en ninjasnegle med små kjærlighetspiler, og verdens lengste insekt er blant funnene siden 2007.
UiT Norges arktiske universitet
I år er det 100 år siden Johan Turi ga ut Muitalus sámiid birra. Han var den første samen i Norge som fikk utgitt en bok skrevet på samisk.

Solar Dynamics Observatory (SDO) er det mest avanserte solobservatoriet som har rettet blikket mot stjerna vår. De første bildene skaper begeistring.

Det du drømmer om, lærer du mye lettere. Men det er ikke nødvendigvis drømmene i seg selv som gjør susen. De er kanskje bare en slags bivirkning av prosessen.
Små krystalldefekter kan trolig utnyttes til å masseprodusere slike nanorør som trengs til framtidas informasjons- og energiteknologi.

Sider