Arkiv: september 2009

Forskeren forteller:Nini Sissener forsker på fiskefôr. Genmodifisering er kontroversielt, derfor trengs kunnskap om eventuell negativ effekt på fiskens vekst og helse. Her forteller hun om sitt arbeid.
Fjærkledde dinosaurer befolket jorden for mer enn 150 millioner år siden, før urfuglens tid. - Dette støtter forestillingen om at fuglenes opphav er små dinosaurer, sier forsker.
Jo mer mor jobber, desto større er risikoen for at barna blir overvektige, konkluderer en britisk studie. Men forholdene kan være motsatte i Norge.
Høgskolen i Oslo
Sparking, biting, kloring og spytting er hverdagen for mange sykepleiere som jobber med demente.
La oss si at du vil finne ut hva Calliphora vicina heter på norsk. Nyåpnede Artsnavnebasen kan hjelpe.
Blinkende blått og rødt gir lettere epilepsianfall enn andre farger, og epileptiske hjerner er mer følsomme for kaos, mener forskere.
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene har økt, men de er fortsatt kritiske til deler av virksomheten.
Bakgrunn:Krig, pest og uvanlig urenslige forhold i byene kan ha bidratt til Europas økonomiske forsprang på resten av verden.
Universitetet i Bergen
Nett-TV:

Hvor mange filosofer må til for å skape en jordklode? Forberedelsene til Forskningstorget i Bergen foregikk ikke uten komplikasjoner.

Universitetet i Bergen
Nett-TV:

Universitetet i Bergen planlegger nytt museum i anledning grunnlovsfeiringen i 2014. Bli med inn og hør om visjonene.

Forskere har for første gang fulgt ålens lange vandring fra Europa til Sargassohavet øst for Florida.
Hva får redaksjoner til å plassere damer som mener at likestilling ødelegger samfunnet på forsidene av avisene? Kjønn i redaksjonen spiller inn, mener journalistikkforsker.  
Barn lærer at ærlighet varer lengst. Likevel farer foreldre med løgner og tomme trusler som en del av oppdragelsen.
De fleste sier de er for likestillingarbeidet, men hvis vi bryter spørsmålet ned til holdninger i enkeltsaker, kan vi straks få mer konservative svar.  
NTNU

Biologer undrer nå på om funn av nye og sørligere mosearter på Nordøst-Grønland gir forvarsel om varmere klima.

Norges forskningsråd
Norsk forskning tyder på at bedre ernæring kan forhindre nevrologiske senskader hos for tidlig fødte barn.
Fett kan påvirke hjernen til å tro at kroppen trenger mer mat, selv om du egentlig ikke burde være sulten.
Norsk Romsenter
Måneforskere mener de har funnet klare bevis for at det finnes vann på månen.
Bioforsk
Ni tusen frø per plante og formering fra både rotbiter og sideskudd gjør at ugrasverstingen Høymole er svært vanskelig å bli kvitt.
RBUP Øst og Sør
De fleste klarer seg godt gjennom kriser – om de så var inne i World Trade Center da det smalt.
Norges forskningsråd
Foreldre er svært viktige rollemodeller for ungdom som velger realfag. Det gjelder selv om foreldrene ikke har realistbakgrunn.
Høgskolen i Bergen

Skolereformene på 1990-tallet var et eksperiment som i stor grad mislyktes, og gjorde tusenvis av skoleelever til prøvekaniner, mener forsker Tom Are Trippestad.

Handelshøyskolen BI
Lederen blir ofte pekt ut som syndebukk når resultatene ikke nås, og kan risikere å få sparken. Hvor lurt er det?
Forskningsprogrammene gir slalomforskning og fører til kortsiktig tenkning. Vi diskvalifiseres i forhold til europeisk forskning, mener Ole Petter Ottersen.
Forskeren forteller:Hva har litteratur med jus å gjøre? Litteraturviter Johan Dragvoll forsker på justismord. Her forteller han om sitt arbeid.
USA må tåle fortsatt lave fiskekvoter utenfor Alaska. Nedgangen skyldes antagelig ikke overfiske.
Kina flagget økt satsning på atomkraft i FNs generalforsamling denne uken, og flere land følger etter. Jens Stoltenberg ønsker derimot ikke mer kjernekraft. Men hvilke alternativer har vi?
Et tusen år gammelt matematisk problem har nå fått over tre milliarder løsninger. 
UiT Norges arktiske universitet
Fangst av lodde og torsk har til tider vært altfor høy. Tradisjonell forvaltningspolitikk for torsk og lodde har ikke i stor nok grad tatt hensyn til flerbestandssammenhenger.
Statens institutt for rusmiddelforskning – SIRUS
Menn har røykt over 70 prosent av den samlede mengden sigaretter de siste 80 årene.

Sider