Arkiv: mars 2009

Afrikanere som aldri før har hørt på radio, klarer å gjenkjenne glade, triste og skumle stemninger i vestlig musikk.
Forskere har funnet over femti nye arter i avsidesliggende fjellområder i Papua Ny Guinea. Mange av dem er hittil ukjente edderkopper. 
Norges forskningsråd

Mange demenspasienter sliter med sinne, vrangforestillinger og urolighet. Medisinen kan være enklere enn man skulle tro.

Nofima
Høy kvalitet, jevn tilgang, lavt energiforbuk og skånsomt fiske til tross – linefisket i Norge viser en svak tilbakegang. Det motsatt skjer på Island.
Det er et av naturens underverker - millioner av fisk som samler seg og handler som én.
Historien om Robinson Crusoe inspirerte til en rekke bøker om kvinnelige robinson-skikkelser.
Drømmen om en billig, trygg og uendelig energikilde lever fortsatt hos amerikanske forskerne som mener å ha bevis for kald fusjon. - Kald fusjon basert på kjemiske prosesser er ikke mulig, sier norsk fysiker.
Universitetet i Stavanger
Borekostnadene på norsk sokkel har økt drastisk siden 2004. Det kan gi mindre leting og utbygging, og dårligere utnytting av eksisterende felt.
Universitetet i Bergen
På øyen Sai i Sudan har gjenstander fra middelalderen ligget urørt siden de ble gravd ut i 1969. Nå får de oppmerksomhet fra en gresk-norsk duo.
Årets vinner av Abelprisen, Mikhail Gromov, har sin hovedinteresse innenfor fagfeltet differensialgeometri.
Årets Abelpris deles ut til den russisk-franske matematikeren Mikhail Leonidovich Gromov, for hans revolusjonerende bidrag til geometri.
Universitetet i Bergen
Nett-TV:

Jostein Gundersens forskning på blokkfløyte er en parallell til den akademiske doktorgraden.

Amerikanske forskere anbefaler rutinemessig omskjæring av gutter. –Dette ville svekke livskvaliteten til mange mennesker, sier norsk mannsforsker.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Internettspillet World of Warcraft (WoW) dekker for noen ungdommer et sterkt behov for sosial kontakt. Men enkelte spiller så mye at de oppsøker hjelp.
Universitetet i Stavanger
Kvinnelige ledere opplever mindre konflikt mellom jobb og privatliv enn sine mannlige motstykker.
Universitetet i Oslo
Mange av våre vanlige matvarer, slik som poteter og kornprodukter, kan inneholde små mengder kreftfremkallende stoffer etter varmebehandling ved høy temperatur.
Kilden kjønnsforskning.no
Den antatt likestilte middelklassemannen gjør ikke nødvendigvis mer hjemme enn andre menn, og han leker heller med barna på gulvet enn å skure det.
Vi stoler for mye på egne forventninger, mener amerikanske forskere. Om du er skeptisk til andres råd, så tenk at de ligner deg mer enn du tror.
Norge har som første land i verden fått en komplett og fritt tilgjengelig digital oversikt over alle rettsdokumentene i hekse- og trolldomsaker. - Kjempemessig, sier hekseforsker.
Den har vært en av verdens mest utrydningtruede ørner, men ser nå ut til å komme til hektene.
Kilden kjønnsforskning.no
I november i fjor lovet Tora Aasland øremerking av midlertidige stillinger for kvinner. Nå parkeres planene.
Universitetet i Stavanger
Norsk og europeisk ungdom er ikke interessert i religion og synes religion er for kjedelig å snakke om – for ikke å si krangle om.
- Det er viktig at elevene får et forhold til hva som er teori og hva som er vitenskaplig fakta, mener lærer Trond Baugen ved Moltemyr Skole i Arendal.
Oslo Cancer Cluster
De to norske bioteknologibedriftene PCI Biotech og Sirnasense mottar nesten ti millioner i forskningsstøtte fra EUs Eurostars Program.
Statistisk sentralbyrå
Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet for helsepersonell, og det utdannes altfor få til å dekke de nye behovene.
Statistisk sentralbyrå
Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb i løpet av nærmeste tre årene. Ønsket henger sammen med trivsel på arbeidsplassen.
Statistisk sentralbyrå
Personer som har vokst opp i mindre sentrale kommuner flytter hjemmefra 1,4 år tidligere enn personer som har vokst opp i sentrale kommuner.
Abelprisen er blitt en av de absolutt fremste prisene i matematikkens verden, trass i at den ble utdelt for første gang så sent som i 2003, mener matematikere.
Norges Handelshøyskole
Bakgrunn:Norske forskere gjennomfører den første systematiske studien av kurs for mikrokredittkunder i Afrika. Prosjektet kan løfte flere ut av fattigdommen.
Hvem kontrollerer at kosttilskuddene du kjøper gir den lovede virkningen? Ofte er svaret: ”Ingen” eller ”du”.

Sider