Arkiv: februar 2009

Norges forskningsråd
– Mange forskargrupper har ein publiseringspraksis som bryt med føresetnadene for vitskapleg metode, seier professor.
Universitetet i Bergen
Norske domstolar møter stadig oftare argument frå sharia-lovgjevinga i saker om skilsmisse og barnefordeling, men kunnskapen om sharia er låg.
Universitetet i Bergen
Økte CO2-utslipp i atmosfæren fører til forsuring av havet. – Flere planktonarter kan forsvinne fra våre farvann innen et par tiår, advarer havforsker.
1,5 millioner år gamle fotavtrykk funnet i Kenya viser oppreist gange nesten som hos moderne mennesker.
Universitetet i Bergen
Nett-TV:

Mange går til legen med plager som ikke lar seg påvise. Hvorvidt de blir sykemeldte - og hvilken diagnose de får, kan henge sammen med hvilken fastlege de har.  

Vi er nok litt barnslig opptatt av ansikter - også når det gjelder politikere...
Danske kosmologer avslører en unik egenskap ved mørk materie som viser at den er noe helt for seg selv.  
Statistisk sentralbyrå
Bakgrunn:Norge er et svært rikt land. En vanlig oppfatning er at dette skyldes vår tilgang på naturressurser. Bildet er mer komplekst.
Norges forskningsråd
En nasjonal strategi skal realisere verdiskapingspotensialet i marin bioprospektering.
Institutt for samfunnsforskning
Kvinner og menn stemmer ulikt. - Mye av forskjellene i stemmegivning skyldes forskjeller i inntekt, mener statsviter Johannes Bergh.
Jakten etter vann fortsetter på Mars. Det er funnet spor etter varme kilder, og Phoenix-sonden har tatt bilder av det som kanskje er vanndråper.
Svalbard globale frøhvelv feirer ettårsdagen med fire tonn nye frø. Nå er rundt 200 millioner frø lagret 130 meter inne i permafrosten.
Endelig har forskerne kommet til bunns i ett av våre mest irriterende mysterier: Hvorfor håret blir grått.
Statistisk sentralbyrå
Til tross for sterk satsing på barnehager og skolefritidsordninger i perioden 1991-2005, økte den faktiske arbeidstiden til sysselsatte mødre med bare en knapp time.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Ny måleteknologi gjør det mulig å måle fettinhold og farge på fisk uten å fjerne skinnet. Selv levende fisk kan kvalitetsbedømmes på denne måten.
Snart kan det bli slutt på bekymringer om kondomet holder og om hun virkelig er på p-pillen. Prevensjonssprøyten for menn testes nå ut på 50 par.
Kilden kjønnsforskning.no
Med bibelen i hånden verner norskafrikanske kvinner om en tradisjonell kvinnerolle. I kirken skaper kvinnene samtidig et sterkt fellesskap seg imellom.
Et sju år langt medisinsk forsøk med B-vitaminer reduserte risikoen for en vanlig, aldersrelatert øyesykdom hos kvinner.
Statistisk sentralbyrå
Gjeld som andel av husholdningens inntekt ligger på et historisk høyt nivå, og klart høyere enn siste halvdel av 1980-tallet.
Glem rådet om å ta et glass for helsas skyld. Dette øker fare for kreft, advarer franske forskere.
Statistisk sentralbyrå
For tredje året på rad vokste folketallet i 2008 mer enn noen gang før i norsk historie. Folkemengden økte med 62 000. Det er 6 000 flere enn året før.
Å svi av alt vårt fossile brensel slik vi gjør i dag, er ingen løsning for framtida, mener danske forskere. Da bruker vi bare opp dyrebar CO2 som vi kan trenge for å holde nye istider på avstand.
Universitetet i Bergen
Kommer du hjem fra auksjon med noe du i ettertid angrer på, er du sannsynligvis litt for optimistisk anlagt.
Kilden kjønnsforskning.no
Historiene om urett må fortelles før det kan skje endringer. Film og litteratur bidrar til nye perspektiver på dagens debatter om familierett og barnelovgivning.
Mange mennesker har ekstra foreldre i tillegg til de formelle foreldrene, viser en fransk undersøkelse.
D-vitamin kan gjøre oss mer motstandsdyktige mot forkjølelser og influensa, antyder ny forskning. Likevel er det for tidlig å knaske tilskudd i håp om en snørrfri tilværelse.
Norsk industri møter et dobbelt press fra kraftig fall i råvarepriser og redusert etterspørsel etter investeringsvarer som skip og oljeplattformer.
Noe svært har gått av, over 12 milliarder lysår fra jorda.
Universitetet i Sørøst-Norge
En kvinnes kroppslige minner og erfaringer kan ha betydning for hvordan hun som sykepleier møter en døende pasient, mener Lisbeth Thoresen.
NTNU
Omfattende studie påviser kreftfremkallende stoffer i steikeos. Undersøkelsen viser også at det er stor forskjell på ventilatorer.

Sider