Arkiv: august 2008

Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Yersinia er en bakterie som overlever svært lenge – og også kan vokse ved kjøleskapstemperatur.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Denne sykdommen (Ornitose, Psittakose) har flere navn som alle henspeiler på at fugler, og da spesielt selskapsfugler, er den vanligste smittekilden.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Leptospirose har vært regnet som en «eksotisk» sykdom, men er blitt mer aktuell i Norge, spesielt hos hunder.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Termofile (varmeelskende) Campylobacter er en gruppe bakterier hvorav noen kan gi opphav til sykdom, spesielt hos menneske.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:En del zoonoser kan smitte via blodsugere som flått og mygg.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:

Musepest (Nephropathia epidemica) smitter, som navnet indikerer, fra viltlevende smågnagere.

Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Pelsmidden Cheyletiella kalles også «vandrende flass» da den er liten (0,2 – 0,5 mm), lys, og kan leve på hudoverflaten hos hund, katt og kanin.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Trikiner (Trichinella) er parasitter (små rundormer) som forårsaker sykdommen trikinose.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Toksoplasmose (også kalt toxoplasmose) er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av den encellede parasitten Toxoplasma gondii.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Escherichia coli (E. coli) er bakterier som finnes normalt i tarmen hos mennesker og dyr.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Ekinokokkose forårsakes av larvene til små bendelormer av slekten Echinococcus når disse etablerer seg i vev hos mellomverten.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Sykdommen ringorm skyldes ingen orm, men er en soppinfeksjon i huden.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Fugleinfluensa (Aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og rammer en rekke fuglearter, inkludert fjørfe. Ulike varianter av aviært influensavirus fører til sykdom av svært forskjellig alvorlighetsgrad hos fugl.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Klassisk svinepest er en akutt, høygradig smittsom virussykdom hos svin karakterisert av høy feber, sterkt påkjent almenntilstand og høy dødelighet.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Mædi er en kronisk virusinfeksjon hos sau som forårsaker langsomt fremskridendelungebetennelse.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Miltbrann er en perakutt eller akutt infeksjonssykdom forårsaket av en sporedannende bakterie (Bacillus anthracis).  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Munn- og klauvsjuke (MKS) er en svært smittsom virussjukdom som kan ramme klauvdyr (storfe, småfe og gris).  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i Fastlands-Norge, men finnes på Svalbard.
Handelshøyskolen BI
Ledelse, coaching og psykoterapi har det til felles at de står i fare for å bli oppfattet som tomt preik når de mislykkes.
Nofima
Ny metode gir helt nye muligheter til å forstå hvordan bakteriesamfunn fungerer.
Statistisk sentralbyrå
I dag går 11 prosent av våre inntekter til å finansiere pensjonen til eldre. I 2050, med den nye pensjonsreformen, vil dette øke til 17 prosent. Pensjonsbyrden kunne vært høyere, hvis det ikke var for innvandringen.
En gigantisk gruppe galakser er funnet i rommet. Galaksehopen inneholder tusen ganger så mye masse som Melkeveien.
Engelske forskere har utviklet et nytt stoff, som gjør at fly selv kan utbedre overfladiske skader mens de fortsatt er i luften.
Universitetet i Oslo
Funksjonshemmedes rettigheter er blitt styrket i Kina i forkant av Paralympics, som åpner i Beijing 6. september.
Virus er ikke bare naturens slemminger. Nye funn tyder på at de sprer næring på havdypet - ved å drepe mikroorganismer.
Mars-kjøretøyet Opportunity må komme seg ut av kratret hvor den har oppholdt seg i ett år. NASA frykter motorproblemer. 
Kuer har innebygget kompass, i følge en ny studie. Satellittbilder avslører at verdens kuer er enige om retningen.
Vi kan som kjent ikke løpe fra klokka, men å løpe jevnlig kan i det minste sette på aldringsbremsene, ifølge ny forskning.
NTNU

Åkneset i Møre og Romsdal vil høyst sannsynlig rase ut i Sunnylvsfjorden. Feltundersøkelser viser nå at raset kan bli langt større enn tidligere antatt.  

 Det er ikke bare mennesker som føler glede ved å gi. Også aper liker å glede andre, i følge ny studie.

Sider