Arkiv: juni 2008

Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Skjell har blitt en populær delikatesse og en viktig ressurs over hele verden de siste tiårene.
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Bovin spongiform encefalopati (BSE) eller kugalskap er en storfesjukdom som ble rapportert første gang fra Storbritannia i 1986.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Listeriose er en sykdom hos dyr og mennesker forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes.  
Veterinærinstituttet
Bakgrunn:Skrapesjuke (scrapie) tilhører gruppen prionsjukdommer (overførbare spongiforme encefalopatier) som også inkluderer kugalskap (Bovin Spongiform Encefalopati BSE) og Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos mennesker.  
Som et ledd i nasjonsbyggingen på 1800-tallet ble samiske navn først undertrykt og deretter fortiet.
Fører sitrende uhyggelig tv-krim om død og elendighet til at det rumler i magen? Tanker om døden kan øke matinntaket.  
Det er ikke sikkert flatfylla øker på grunn av lavere priser eller moralsk forfall. Venners drikkemønster kan bety mer.
Utlevering av lovbrytere mellom land i Europa har blitt langt enklere. Men Norge er holdt utenfor samarbeidet.
Institutt for samfunnsforskning
Det hjelper ikke nødvendigvis å være smart og ha gode papirer. Ikke hvis du er innvandrer på jobbjakt i Norge.
Tabletter dekket med pektin kan gjøre at kroppen tar opp legemidler mer effektivt. På sikt kan piller erstatte sprøyter ved diabetes og vaksinering.
Et urgammelt krater som dekker 40 prosent av Mars er rester av solsystemets største sammenstøt.
Kritikken mot ”Lex Orwell”, eller den svenske overvåkningsloven FRA, er hard - også fra forskere. Sverige kan bli stevnet for en europeisk domstol.
Norges Handelshøyskole
Forsker Christian Venneslan mener vi må legge distriktspolitiske hensyn til side og satse på storindustrielle komplekser for å bli ledende innen industriutvikling.  
Jorden står ikke i fare for å bli slukt eller ødelagt av verdens største fysikkeksperiment, i følge en ny rapport.
Norges geologiske undersøkelse
De forurensede massene som er ført ned på dypet ved Malmøykalven i indre Oslofjord, holder seg på plass. Det viser ny kartlegging.
Australske forskere har funnet opp en metode som kan fjerne bakterier, kjemikalier og virus fra vann.
Nofima
Torskeoppdrett er i vinden som aldri før. Produksjonen vokser og prisene er gode. Men vil oppdretterne lykkes?
Universitetet i Oslo
Forskere kan nå avsløre risiko for dysleksi hos små barn mye tidligere enn det som hittil har vært mulig.
Noen mennesker kommer seg aldri over sorgen. - De kan ha blitt avhengige, antyder en ny studie
Norsk Romsenter
Vi er halvveis i 2008 og har indikasjoner på hvordan klimaåret blir. Det ligger ikke an til å bli rekordvarmt.
Norges forskningsråd
Ny forskning antyder at manglende politisk handling gir klimaskepsis i befolkningen.
Den eldgamle nederlandske kvinnen var mentalt på hugget til det siste. 
NTNU
Spiste du fisk med høyt kvikksølvinnhold i fjor? Ett enkelt hårstrå gir svaret. 
Kaffedrikking knyttes til redusert dødelighet. Effekten slår først og fremst ut i forhold til hjertesykdommer.
Helsepersonell forstår ikke hva overvektige står overfor, og tar ikke nok tak i sosiale og psykologiske problemer, rapporterer australske forskere.  
Etter at australske Kylie Minogue sto frem med brystkreft i mai 2005, økte antallet brystkreftundersøkelser av kvinner i lavrisikogrupper kraftig i landet.
Statistisk sentralbyrå
Norsk økonomi ser ut til å være mer bærekraftig enn tidligere, men klimaendringer, miljøgifter og mange uføretrygdede drar i motsatt retning.
En diger frokost med både karbohydrater, proteiner og fett kan gjøre det lettere å holde vekta etter en slankekur, mener søramerikanske forskere.
Vi må ikke innskrenke Gud ved å bare omtale Gud som en far og mann, mener norsk teolog.
Australske forskere har funnet en billig, naturlig og lett tilgjengelig metode for å redusere HIV-infeksjonsfaren hos menn.

Sider