Arkiv: mars 2008

Kilden kjønnsforskning.no
Hardt arbeid, dristige valg – og uhelbredelig sceneskrekk – har preget Beatrice Halsaas karriere.
Kilden kjønnsforskning.no
I 30 år har hun forsket på kjønn, i halvparten av dem i en av norsk kjønnsforsknings topposisjoner. Men det er ikke kjønnspolitikk 60-årsjubilanten Harriet Bjerrum Nielsen brenner aller mest for.
Norges veterinærhøgskole
Små, løse biter i ledd er en vanlig lidelse blant norske hester. Nytt doktorgradsarbeid konkluderer med at svikt i blodtilførselen til vekstbrusk kan føre til at disse løse bitene oppstår i leddet.
Norges forskningsråd
En åpen konkurransearena for brukerstyrt forskning er ett av tre prioriterte områder i Forskningsrådets budsjettforslag for 2009.
Ein stikkontroll av 60 norske kommunar viser at 90 millionar kroner som var øyremerkte til drift av barnehagar i 2006, er nytta til andre formål.
Norges forskningsråd
Mens vaksinedekningen i lutfattige Malawi er på rundt 80 prosent for enkelte vaksiner, er dekningen i det langt rikere og vaksineproduserende India mange steder under 50 prosent. Hvorfor er det slik?
Norges forskningsråd
Ved hjelp av mikro- og nanoteknologi skal en liten norsk oppfinnelse gjøre livet enklere for diabetikere.
Norges forskningsråd
20 milliarder kroner bør tas fra oljefondet og plasseres i et eget fond for å sikre forskningsinfrastrukturen, mener Forskningsrådet.
"Han er bare veldig sjenert", ville man kanskje tenkt før. I dag regnes sosial angst som en psyisk lidelse.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Blir du tatt for forskningsfusk, får du en livstidsdom. Ikke formelt, men reelt. Derfor bør det legges særdeles stor vekt på rettssikkerheten i slike saker. Det mener den nye lederen for Granskingsutvalget.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Universitetet i Oslo har gjort et løft når det gjelder forebygging av fusk i forskning. I disse dager implementeres en tiltaksplan. Hvert institutt får et tydelig ansvar og forskningsetisk utvalg har fått en ny, selvstendig rolle.
Snøfnugget som faller på armen din, kan ha oppstått rundt en bakterie. Amerikanske forskere tror ørsmå bakterier, sporer, sopp og alger kan være viktige for dannelsen av nedbør.
Språk er ikke det samme for begge kjønn. Ny forskning tyder faktisk på at hjernen til gutter og jenter jobber på helt ulik måte når den skal forstå skrift og tale.
En beinhard maktkamp er avslørt i maurtua. Hemmelige adelsfamilier kaprer dronningtronen, men lever i stadig frykt for arbeiderklassens vrede.
Norges Handelshøyskole
I begynnelsen av mars ble Mette Helene Bjørndal (40) utnevnt til professor ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH. - Det føles veldig godt. Mye bedre enn jeg hadde trodd, uttaler den nye professoren.
Universitetet i Stavanger
- Det er ikke nok bare å velge sunne råvarer om du skal spise sunt. Du må også være oppmerksom på hvordan maten blir tilberedt, sier matforsker.
Universitetet i Stavanger
For helsepersonell er sjølvskading eit problem det er vanskeleg å ta tak i, samstundes som fenomenet aukar i omfang. Anne Marie Rovik ved Universitetet i Stavanger har forska på fenomenet.
Norges Handelshøyskole
I småbarnsperioden sakker mor akterut lønnsmessig, mens fars lønninger synes å øke, antyder forskning basert å nye norske data. Likevel tviler forskeren på at tredelt svangerskapspermisjon vil ha positive effekter.
Bioforsk
Snart er saken biff: Forskere vil nå finne ut om utmarksbeite er sunnere, bedre og gir en annen kvalitet på melk og kjøtt.
Grønnsaken har en foryngende effekt på immunforsvaret, viser forsøk med laboratoriemus.
Norut
Vekt er viktig i fly. Men det handler ikke om håndbagasjen når forskere i Narvik skal utvikle lettere materialer til spesialradarfly.
Sannsynligheten for å komme til verden med rompa først, er mer enn dobbelt så stor hvis den ene eller begge foreldrene ble forløst ved setefødsel.
Et protein i hjernen kan fortelle om man lider av depresjon, mener amerikanske forskere. De ser for seg en kjapp og enkel depresjonstest.
2008 er potetens år, og dette vil forskning.no feire med en bildesyklus fra en norsk potetåker. Se potetåkeren spire, strutte, høstes og visne. Les om potetens historie og potetbondens arbeid gjennom året.
Norsk Romsenter
Et nytt og superdetaljert verdenskart har blitt laget av satellittbilder. For første gang har satellitter også kunnet se menneskers utslipp av karbondioksid (CO2).
Mellom 5 000 og 6 000 tonn stein fra fjellsiden bak skjøv hele boligblokken i Ålesund 6-7 meter forover, opplyser fylkesgeolog Einar Anda.
NTNU
Ubåten Munin kan bli havets egen lille vakmester. Den kan overvåke fiskebestander, utføre redningsoppdrag og avsløre tjuvfiskere.
Universitetet i Stavanger
Oljeselskapene tar større risiko når oljeprisen er høy. Resultatet blir større funn, viser ny studie fra Universitetet i Stavanger.
Norges forskningsråd

Nærings-PhD er navnet på en ny doktorgradsordning som skal oppmuntre til å ta doktorgrad mens man arbeider i en bedrift.

Norsk Romsenter
I dag er det 50 år siden satellitten Vanguard 1 ble skutt opp. Vanguard 1 sirkler fortsatt over oss og er verdens eldste satellitt i bane rundt jorda.

Sider