Arkiv: oktober 2007

Norges idrettshøgskole
Til nå har det vært vanlig å trene magemusklene i liggende eller sittende posisjon. Men vanligvis bruker vi disse musklene når vi står. Kan trening i stående posisjon gi bedre resultater?
Norges forskningsråd

Internasjonale og norske elevar møtte breforskning og klimaspørsmål på Bremuseet i Fjærland seint fredag natt.

En merkelig tradisjon på Newfoundland pirrer forskerne. Rituelle trusler om vold og seksuelle overgrep skaper tillit mellom folk.
Vår første dag på stranda? Forskere tror de første moderne mennesker slo seg ned som fiskere i Sør-Afrika for hele 164 000 år siden. De hadde på den tiden utviklet avanserte våpen og rituell adferd.
Psykiske problemer hos barn blir oppdaget først når barna begynner på skolen, ifølge en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning.
Skjelettet av en hittil ukjent type dinosaur er funnet i Argentina. Giganten levde for 88 millioner år siden, og var like stor som et hus på fire etasjer.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Miljø og omgivelser har mye å si for boligprisen, men det finnes ingen standard for prisvurderingen. Et glohett marked til tross, doktorgrads-student Andrew Bjorn er den første som forsker på dette i Norge.
Handelshøyskolen BI
Media har kommet inn som et nytt styringssystem som avsetter ledere og styreledere i stor stil, hevder BI-professor Atle Midttun, og setter samfunnsansvar på styrets agenda.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
For månefareren James A. Lowell var månen en kald og livløs verden, for andre er den en kilde til kunstnerisk inspirasjon. Med dette som tema vant forsker og komponist Edvin Østergaard nylig en stor europeisk musikk-konkurranse.
Har du støv på hjernen og et godt arsenal av rengjøringssprayer i våpenbeltet? Resultatet kan bli astma, advarer spanske forskere.
Universitetet i Stavanger
- Det er urovekkande lite diskusjon og refleksjon rundt kjerneomgrepa i dysleksiforskinga, hevdar førsteamanuensis Per Henning Uppstad hjå Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.
Tidligere visepresident i USA Al Gore og FNs klimapanel er tildelt Nobels fredspris. Det kunngjorde Nobelkomiteen fredag.
Les mer om hvem vinnerne er, og hvorfor de ble tildelt prisen.
Universitetet i Bergen
Mange lever store deler av livet sitt som i transe, der skjønnheten i øyeblikket blir overskygget av bekymringer om fortid eller framtid. Meditasjonsteknikker hentet fra buddhismen kan være en måte å oppnå tilstedeværelse på.
Universitetet i Bergen
Ørsmå pollenkorn kan fortelje kva som gjekk føre seg for mange tusen år sidan. Men først må forskarane telje - ein, to, tre ... ein million.
Universitetet i Bergen
Skal vi fortsette med medisinske forsøk på dyr, eller skal vi la være å utvikle medisiner mot alvorlige sykdommer? Uten dyreforsøk ville levealderen i Norge vært 40 - 50 år.
Universitetet i Bergen
Mange blir betenkte når det snakkes om oppdragsforskning, men er denne skepsisen berettiget?
Tar du deg et glass vin selv om magen har begynt å vokse? Du er ikke alene. En norsk studie viser at hele 40 prosent fortsetter å drikke noe i svangerskapet. Spørsmålet er om det er noen særlig god idé.
NTNU
Bakterier i oljereservoarene kan gi mer olje.
Før var det få mennesker på jorda. Da måtte bakterier stelle penere med oss for selv å overleve. Nå er det blitt så mange mennesker at mikroorganismene kan fråtse i menneskeliv. En ny matematisk modell gir dystre spådommer for smittespredning.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Ås-studentene laget masteroppgaven i full størrelse, og med en vekt på to tonn er den kanskje Norges største. Samtidig har et enkelt, rimelig og miljøvennlig universalfjøs sett dagens lys.
Forskning antyder at våre innebygde klokker helst vil gå på vintertid hele året.
Kreftpasienter som tror de skal klare å bekjempe sykdommen lever ikke lenger enn de som har gitt opp håpet, i følge ny undersøkelse. - Likevel er det viktig å tilby pasientene psykologisk behandling, mener norsk forsker.
Ved hjelp av et enkelt inngrep i hjernen fikk forskerne forsøksobjektet til å skifte legning. Så spørs det om det man lærer om millimeterlange mark kan overføres til mennesker.
Hvorfor finne opp alt på nytt når noen har kommet opp med de geniale løsningene for lenge siden? Helt vanlige planter og dyr er så overlegne vår teknologi at forskere i stadig større grad satser på å kopiere naturen.
Universitetet i Bergen
Forestill deg en horekunde. Ser han ut som en kynisk overgriper, en stakkarslig taper eller Herr Gjennomsnittsmann? Dag Stenvoll mener vårt bilde av horekunden er viktig for å forstå prostitusjon.
NTNU
Forskere har funnet en sikker sammenheng mellom temperatur og hjertestans.
I framtida vil antageligvis mange uregelmessige verb få en regelmessig bøyning. Men hvilke, og når? Ny forskning tyder på at våre etterkommere muligens vil påstå at de "syngte i dusjen", men aldri at "alt værte bedre i gamle dager".

Sider