Arkiv: juni 2007

Usynlighetskapper er innen rekkevidde om noen få år, mener et matematiker-team. Nanomaterialer med nye egenskaper vil kunne bende lysbølger forbi objekter, og gjøre fly, ubåter eller det stygge hageskuret til naboen usynlig.
Kilden kjønnsforskning.no
I vår tid flommer aviser og tv over av personlige historier og betroelser. Men det er for lettvint å hevde at det private gjør mediene mindre maktkritiske, mener sosiolog Unn Conradi Andersen.
Universitetet i Stavanger
Klærne du nettopp kjøpte kan ha blitt laget av små barnehender i Bangladesh. Få norske klesbedrifter ser ut til å ha gjort etikk og samfunnsansvar til en del av virksomheten, viser en ny pilotstudie.
Universitetet i Stavanger
Den bitre striden om unionsoppløysinga før 1905 strekte seg heilt over Atlanteren, og førte til hat og mistillit mellom for lengst utvandra svenskar og nordmenn busette i USA.
Norges forskningsråd
For snart 15 år siden signerte daværende vise-guvernør Vladimir Putin papirene som åpnet dørene for Nansensenteret i St. Petersburg. Det sikret rekrutteringen av noen av Russlands unge og lovende forskere.
Universitetet i Stavanger
- Lærarar ser ut til å behandle elevar i ein og same klasse så ulikt at dei opplever læringsmiljøet vidt forskjellig, seier Elin Thuen.
Universitetet i Stavanger
Ny forsking viser at innvandrargutar i Noreg mobbar fordi dei vil høyre til. Det kan dermed sjå ut som dei har eit anna motiv for å mobbe enn det etnisk norske gutar har.
Universitetet i Oslo
Muslimer og kristne som trosset forbud og giftet seg med hverandre, sørget for hybride kulturer i middelalderens Spania.
Universitetet i Stavanger
Risikonivået i norsk oljevirksomhet endret seg lite i 2006. Antall tilløp til hendelser med potensial til storulykker går ned, men alvorlighetsgraden øker noe.
Universitetet i Stavanger
Dårlege lesarar kan rekne bra, berre dei får ein blyant. Det å skrive ned reknestykket gjer oppgåveløysinga lettare. Den visuelle støtta er avgjerande for lesesvake elevar.
Universitetet i Stavanger
Kommuner skal kartlegge og forebygge ulykker - fra flomkatastrofer til uhell når barnehagen er på tur. Verktøyet som anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap møter kritikk i en ny doktorgrad.
For fem år siden førte nyheten om at det dannes akrylamid i mat til krigsoverskrifter i nordiske aviser. Umiddelbart ble det igangsatt en rekke prosjekter for å redusere innholdet av akrylamid i potet- og kornprodukter. Det har gitt resultater.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Fremmedspråklige elever i trafikkskolene sliter med å ta førerkortet og er mer utsatt for ulykker enn andre sjåfører. Tilrettelagt opplæring gir gode resultater.
Egyptologer har identifisert den 3.000 år gamle mumien til dronning Hatshepsut, Egypts mest kjente kvinnelige hersker. Funnet kalles det viktigste siden Tut-ankh-Amonsgrav ble oppdaget.
Praha (NTB-AFP): Det potensielt dødelige fugleinfluensaviruset H5N1 er funnet i kyllinger i Tsjekkia, ifølge myndighetskilder.
Kvinner vil heller ha en bred penis enn en lang, viser ny undersøkelse. Likevel er kvinner stort sett mer opptatt av personligheten og utseendet til partneren enn penisen. Det er mennene selv som er misfornøyd med utstyret sitt.
En av de eldste tradisjonene i kirurgien utfordres. Mat kort tid etter store operasjoner i mageregionen kan fremskynde normal tarmfunksjon, ifølge ny norsk forskning.
Nå går forskning og industri i de nordiske landene sammen for å utvikle sunnere matvarer. De helsebringende ingrediensene skal hentes fra havet.
På ti av landets isbreer er årets snømengder 10-30 prosent over gjennomsnittet, viser juni-målingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Psykologisk debriefing i form av en til to samtaler med helsepersonell etter kriser og ulykker forebygger ikke psykiske lidelser. Men kognitiv atferdsterapi over flere uker kan hindre senere plager, ifølge ny rapport fra Kunnskapssenteret.
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Helsemyndighetene ba landets fastleger om å ta kontakt med berørte personer etter tsunamikatastrofen i 2004, for å tilby helsehjelp. Nærmere halvparten av legene fulgte ikke opp.
Befolkningsklokken til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet i Norge har passert 4,7 millioner.
Tekniske tiltak kan redusere norske klimagassutslipp med nesten 20 millioner tonn CO2 fram til 2020, hvis også de dyreste og vanskeligst gjennomførbare tiltakene settes i verk.
Det er født to kull med fjellrevvalper på Sæterfjellet avlsstasjon i Oppdal i Sør-Trøndelag. Dermed er 11 nye fjellrever kommet til verden.
Afrikanske land sier seg enige i at forbudet mot internasjonal handel med elfenbeinsprodukter bør forlenges. Landene som har undertegnet CITES-traktaten har godkjent forlengelsen.
- Trekk til deg labbene, din neandertal! hender det vi skriker til ufine fylliker på byen, og insinuerer at de er lavpannede steinalderduster med peanøtthjerne. Britiske forskere mener vi dermed begår en urett mot neandertalerne.
Norges forskningsråd

11. juni 2007 nedlegges grunnsteinen for Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino.

20 prosent av klimakvotene som hittil er blitt solgt, har ikke hatt noen effekt på utslippene av klimagasser, viser en ny FN-rapport.

Sider