Arkiv: mai 2007

Universitetet i Oslo
Stemningen er energisk og spent i syklotronlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. I dag ankommer forskere fra 15 land for å kaste lys over et mysterium som ble oppdaget nettopp her. Det handler om noe som foregår inne i atomkjernene.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) vil øke bevilgningene til villaks, villrein og edelkreps. Også den utrydningstruede sukkertaren på Vestlandet får sitt.
En kvinne som opereres for eggstokkreft av en vanlig kirurg har dobbelt så stor risiko for å dø som en kvinne som er operert av en spesialist.
En krem med vitamin A glatter ut de fine rynkene som huden får ved naturlig aldring, konkluderer amerikanske forskere.
Hvis den vordende mor spiser mange epler i svangerskapet, kan barnet bli mindre utsatt for å utvikle astma.
Noen mennesker ER virkelig unormalt utsatt for uhell og ulykker, mener nederlandske forskere.
Funnet av 700 nye arter utenfor Antarktis overrasker forskerne. Det de trodde var dyphavets ødemark, viste seg å romme et yrende dyreliv.
NTNU
Litteraturviter Bodil Børset analyserer radiomediets utvikling gjennom sportssendinger. Hun bruker fem legendariske boksekamper som eksempler.
Bioforsk
Stigende temperatur i nordområdene kan føre til at den globale oppvarmingen akselererer. Potensialet for tap av karbon fra myr og permafrost er anslått til 200 milliarder tonn de neste 100 år. Det er nesten like mye som verden hittil har hatt av utslipp ved bruk av fossilt brensel.
Kan vi redde naturen ved å gi den en prislapp? "Så mye er rent vann verdt, dette er verdien av de tjenester vi kan få ut av en intakt skog." Eller bidrar et slikt syn bare til å tingliggjøre naturen?
Norges forskningsråd
Bakterier har en utrolig evne til å forsvare seg mot antibiotika, men ingen ting nytter mot de små dreper-peptidene de norske forskerne har utviklet. Bakteriene sprekker og dør før de merker hva som traff dem.
Nå har forskerne endelig funnet ut hva de skal bruke nanorør til: En ekte spidermandrakt for folk som vil klatre på vegger og skyte silketråder. Prototypen kan være klar om rundt ti år.
Etter at det ble montert bevegelige speil på trær langs veikanten på E6 i Oppdal er tallet på viltpåkjørsler på strekningen redusert fra 30 i året til null.
Norges idrettshøgskole
Ein ny doktorgrad ved NIH tek for seg dei filosofiske perspektiva på røysler i idretten. Studien hevdar at idrettsutøvarar ikkje prosesserer informasjon som ei datamaskin og argumenterar for ei fenomenologisk forståing av kropp og rørsle.
Universitetet i Bergen
Et lite gult teknisk vidunder ligger og gynger i vannskorpen. Den ser bokstavlig talt ut som en "Yellow submarine". Sammen med annen ny teknologi skal den gi klimaforskerne ny kunnskap om havbunnen i Antarktis.
Handelshøyskolen BI
Når kundene dine snakker, bør du lytte. Ny teknologi gjør det mulig å finne ut hva kunder egentlig snakker om på nettet. BI-professor Tor W. Andreassen har lyttet til kundenes vareprat, og identifisert 15 samtaletemaer.
Når du kjører bil er det mye farligere å snakke i mobil enn å snakke med medpassasjerene, viser en australsk spørreundersøkelse.
Handelshøyskolen BI
Norge hadde to store bankkriser i det 20. århundre, en på 1920-tallet og en i perioden 1987-1992. - Det er stor grad av sammenfall i sentrale årsaksfaktorer for de to finanskrisene, hevder BI-forsker Sverre Knutsen.
To østerrikske patologer har brukt fem år på å undersøke en gravplass for gladiatorer i Tyrkia. Arbeidet kaster nytt lys på romerverdenens sportsstjerner.
Norges geologiske undersøkelse
De vil dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik (bildet) og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den moderne Jorden.
Ville du ta livet av et uskyldig menneske hvis det kunne redde flere andre liv? I en normalt fungerende hjerne er svaret nei. Skader i et bestemt hjerneområde kan derimot få personer til å treffe logiske, men følelseskalde valg.
Den mye omtalte potenspillen kan bli brukt som et utgangspunkt for å korte ned folks jetlag.
De globale utslippene av klimagassen CO2 har økt tre ganger raskere etter år 2000 enn på 1990-tallet, viser en amerikansk undersøkelse.
Handelshøyskolen BI
Forskning er en spesiell og strengt strukturert måte å fortelle historier på, hevder professor Arne Jon Isachsen, vinner av Handelshøyskolen BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon.
Universitetet i Bergen
Tidligere trodde forskere at opptil 4-5 prosent av alle barn hadde ADHD. Dette er feil, viser nye resultater fra undersøkelsen "Barn i Bergen". Tallene ligger snarere på rundt 2 prosent.
Verdens amfibier dør ut, men forskere har nå funnet en bakterie i huden på en salamader. Bakterien viser lovende takter i kampen for å redde amfibiene mot den kanskje største trusselen, nemlig sopp.
En ny undersøkelse antyder at mange røykere er mottagelige for å benytte egen spiritualitet ved forsøk på å stumpe sigaretten, og at de kan dra nytte av det.
Tørrfisk som tørker for mye betyr minst 25 millioner i tapte inntekter for tørrfisknæringa. Etter at fisken er tatt inn bør den oppbevares på kjølelager, viser Fiskeriforsknings undersøkelser.
Norges forskningsråd
Mange organiske molekyler finnes i to varianter hvor den eneste forskjellen er at de er speilbilder av hverandre. Det ene molekylet kan være et legemiddel, mens det andre kan være gift.
Det å bli urettferdig behandlet er visst ikke bare trist og irriterende. Det øker også risikoen for å ende opp med angina eller hjerteanfall, mener forskere.

Sider