Arkiv: april 2007

Ungdom med epilepsi har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med ungdom uten epilepsi.
- En fiskemiddag handler ikke bare om proteiner og omega 3, men også om en god matopplevelse, sier forsker Geir Ottesen.
Universitetet i Bergen
Allmennkringkastingskanalene har tradisjonelt vært en arena for offentlig debatt innenfor nasjonalstatene. Nå stilles imidlertid spørsmålet om ikke denne arenaen må utvides over landegrensene.
Norges veterinærhøgskole
Paratuberkulose er en sykdom i slekt med tuberkulose. I Norge rammer sykdommen først og fremst geit. Forskning utført av Ólöf G. Sigurðardóttir vil kunne bidra til utviklingen av en ny og forbedret vaksine.
Forskere som gjør sine arbeider tilgjengelig i åpne arkiver bør belønnes, mener prosjektleder for søkemaskinen Nora, Arne Jakobsson.
Jordbær er både gode og sunne. Bærene kan være enda sunnere dersom de serveres i en strawberry daiquiri, ifølge ny forskning.
Regjeringen tar hensyn til nye ekspertråd og vil vurdere å heve ubåtvraket utenfor Fedje i Hordaland.
Norske fedre blir stadig eldre når de får barn. Det er ikke uten risiko for barnet.
Bak det nye Playstation-spillet Super-Rub-A-Dub ligger avanserte matematiske modeller. Britiske forskere har gått i kompaniskap med spillutviklere for å simulere livet i en andedam.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Er troen på teknologien så sterk at vi fritas for ansvar, omtrent som når man bekjenner sine synder i kirken? Har teknologien blitt vårt nye livssyn?
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Tradisjonelt har ikke forskere spurt traumatiserte barn om følelser. Man har ment at de må skånes for enhver pris, og det er foreldrene som forklarer hvordan barna har det. Er det å ta barn på alvor?
Universitetet i Stavanger
Har du ein oldefar i USA? Eller foreldre frå Vietnam? Kvifor ikkje forske på dei? I 2008-prosjektet Ungdom og Migrasjon skal ungdom forske på eigne røter for å forstå kvarandre betre.
NTNU
Elektrisk aktivert leire kan gå fra flytende til fast form ved hjelp av en bryter. Vibrasjonsdemping i biler og boliger er mulige bruksområder.
Norges idrettshøgskole
- Vi må ha trenere som kan ivareta ungene slik at de opplever mestring og får lyst til å fortsette. Trenerne må få lønn for strevet, hvis ikke mister vi dem, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen.
Høgskolen i Sørøst-Norge
E-post hvor tekst er erstattet av grafiske symboler kan kanskje stimulere kommunikasjonsevnen hos enkelte grupper funksjonshemmede.
- Vil man lykkes med nye sjømatprodukter, er det vel så viktig å lære av sine feil som å beundre sine suksesser, sier forskerne Geir Ottesen og Finn-Arne Egeness.
At man blir smartere av å høre på Mozart er en usedvanlig levedyktig moderne myte. Nå har tyske forskere gitt myten et nådeskudd. Men Mozart-effekten dør nok ikke så lett, mener professor Even Ruud.
Europeerne utviklet lys hud først for mellom 6000 og 12 000 år siden, flere titusen år etterat vi slo oss ned på kontinentet, konkluderer en genetisk studie. Dette overrasker forskerne.
Forsker og medlem av FNs klimapanel, Susan Solomon, ville ikke uttale seg om klimatiltak da hun mandag holdt foredrag på klimakonferansen til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.
Risikoen for at trekkfuglene har med seg fugleinfluensasmitte til Norge, regnes for så liten at Mattilsynet har opphevet de forebyggende tiltakene som ble innført i februar.
Universitetet i Bergen
En bestemt type mageproblemer rammer 30 prosent av den norske befolkningen, men kan dempes med pusteøvelser.
Unge forskere fra Akershus, Hordaland, Buskerud og Sør-Trøndelag stakk av med de gjeveste prisene da Stiftelsen Unge Forskere arrangerte årets finale mandag.
Barnediabetes er i sterk økning med 260 nye tilfeller hvert år.
Handelshøyskolen BI
Resultatmåling skal bidra til bedre resultater, og har stor effekt på ytelse. Men resultatmåling kan også føre til for lite innovasjon og for høy risikotaking, advarer BI-professor Henrich R. Greve.
Hvordan skal man redde jordskjelvutsatte kulturskatter fra å gå med i neste storskjelv? Det er spørsmålet sikringsnettverket Prohitech jobber med. De 12 landene i nettverket bruker blant annet bjelker for å stive opp antikke bygninger.
Steve Jones fremstår nok en gang som et oppkomme av merkelige fakta, forbindelser du ikke trodde eksisterte, og digresjoner så fjerne at de blir morsomme i seg selv. Samlet gjør dette boka «Coral - A Pessimist in Paradise» til god lesning.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Hvordan heller man maling fra spannet over i rullekaret uten å søle, og hvordan får man enklest lukket spannet tett etterpå? Fire studenter har funnet svaret.
Norges Handelshøyskole ligger milevis foran de andre i arbeidet med et åpent institusjonsarkiv. De har kommet klart lengst blant norske universiteter og høyskoler med å gjøre forsker- og studentarbeider tilgjengelig på nettet.
Hvis en dommer blåser straffe, kan det lønne seg for målvakten å ikke stille seg midt i målet.
Det er mer enn C-vitaminer som gjøre appelsinene sunne, hevder italienske forskere.

Sider