Arkiv: januar 2007

Britiske forskere mener det finnes en øvre grense for hvor store rovdyr kan bli. Forskningen kan gi større forståelse for hvorfor store rovdyr er særlig utrydningstruede.
Nå har forskere testet det rekonstruerte spanskesykeviruset på aper, for å finne ut hvorfor infeksjonen er så dødelig. Resultatet tyder på at viruset rett og slett får immunsystemet til å gå bananas.
I 1995 tok Hubble et bilde av støvsøyler med nyskapte stjerner i stjernebildet Serpens. Bildet ble nærmest et ikon, men nå er søylene i hardt vær fra en eksploderende stjerne. Om tusen år kan de være borte.
Noen ganger lønner det seg å ikke tenke så hardt, men heller stole på instinktene.
En spesiell asiatisk slange spiser ikke padder bare for å bli mett. Den fyller opp med gift fra offeret, og hogger fra seg med giften når rovfugler angriper.
Norges forskningsråd
Fem prosent av norske arbeidstakere føler seg mobbet på jobben. - Det er vanskelig å studere mobberen, for denne personen må selv forstå at han eller hun mobber, sier Ståle Einarsen.
Mattilsynet ber folk sjekke om det har helseskadelige kjøkkenredskaper i svart plast liggende hjemme.
Forskere fra Brasil har klart å lage glødende kuler med silisiumdamp og sterke elektriske felt. Kulene spratt rundt i laboratoriet i opp til åtte sekunder.
Fedmeepidemien er kommet til Norge. Hver femte nordmann er for tung og menn øker mest i vekt.
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener å ha meislet ut et kompromissforslag som kan løse konflikten om Trillemarka i Buskerud.
For over tusen år siden gikk to av verdens store kulturer til grunne omtrent samtidig, på hver sin side av jorda. Nå tror forskere at hendelsene kan ha vært utløst av en verdensomspennende tørke.
Over 200 millioner barn under fem år når ikke potensialet for kognitiv utvikling - deriblant motoriske ferdigheter, og intellektuelle og følelsesmessige evner.
Norges idrettshøgskole
Hvorfor finnes det så mange gode løpere fra østafrikanske land? For å finne ut dette dro tre tidligere studenter fra Norges idrettshøgskole til Tanzania med en ergometersykkel i bagasjen.
2007 ligger an til å slå alle tidligere rekorder og bli det varmeste året som noen gang er registrert, mener britiske meteorologer.
Dersom produsenten sponser forskningen, blir konklusjonen at brus er bra for barn. En ny undersøkelse minner oss om at forskningsresultater og saltklyper bør høre sammen.
En gang i tidenes morgen sørget antagelig ørsmå cyanobakterier for å fylle atmosfæren med oksygen. I framtida kan de fylle tanken din med diesel.
Blant personer i alderen 16-74 år oppga 24 prosent at de røykte daglig i 2006, en nedgang på ett prosentpoeng fra 2005. Fra 1998 har andelen gått stadig nedover, og det er ikke minst færre unge som røyker nå.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Målstyringen i de nye reformene i universitetsø- og høgskolesektoren er ikke bare forskningspolitikk. Det er i høy grad også forskningsetikk, fordi rammebetingelsene for forskning endres.
Langt flere dør av røyking enn tidligere antatt. En norsk undersøkelse viser at hele 6 700 mennesker dør hvert år direkte som følge av røyking her i landet. Det er 16 prosent av alle årlige dødsfall i Norge.
Trolig ble det sendt langt over 4,5 milliarder tekstmeldinger i 2006. Det betyr vi gjennomsnittlig sendte 1 000 SMS-er hver i fjor.
Legemiddelomsetningen sank med 170 millioner kroner i 2006 sammenlignet med året før. Det er en nedgang på 1 prosent, viser omsetningstall fra Legemiddelindustriforeningen (LMI).
Norges geologiske undersøkelse
To grunnstoff kan avsløre kildebergartens unike fingeravtrykk og dermed bidra til å styrke olje- og gassletingen i nord. Et nytt norsk-amerikansk forskningsprosjekt skal spore hydrokarboner fra kildebergarter til reservoar.
Veterinærinstituttet
Bak oppdrettslaksen ligger det enorme mengder forskning. Skal vi nå utvikle en tilsvarende robust oppdrettstorsk, må vi få langt bedre kunnskap om hva som påvirker torskens helse.
Veterinærinstituttet
Det finnes i dag en rekke forskjellige baser som inneholder data om helse og produksjon hos oppdrettsfisk. Nå skal disse kobles og gi et langt bedre bilde av sykdom, tap og helseproblemer i oppdrettsnæringen.
Tørrfisken var en gang fattigmannskost i Italia. Med tiden har forbruket av tørrfisk gått ned, og prisen opp.
Fyrverkeriet på nyttårsaften bød på mer enn flotte farger og saftige smell. Det ga også svært mye luftforurensning i de største byene, viser nye tall.
Universitetet i Bergen
Nøkkelpersoner i polarårsøknaden CARE trekker seg fra verv i Forskningrådet i protest mot det de kaller maktmisbruk og tildekningsmanøvrer.
Mange tror at folk som har hund eller katt er sunnere og friskere enn andre. Slik er det imidlertid ikke i Finland. Der er kjæledyreiere sykere enn andre.
Norges Forskningsråd har fått nytt hovedstyre for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2010.
Ny studie viser at par er flinkere til å undersøke hverandre enn enslige, som må klare seg selv. I Norge er malignt melanom blant kreftformene som forekommer oftest blant unge voksne.

Sider