Arkiv: november 2006

Norges veterinærhøgskole
Bakterier som har vært ansett som relativt ufarlige antas å være kilden til flere matforgiftningsutbrudd. Bakteriene er blant annet foreslått til bruk i matvareproduksjon.
Evolusjonsbiologen Richard Dawkins bruker tung redskap når han dundrer løs på religionen i sin siste bok The God Delusion. Forfriskende for ateister, men han omvender neppe de troende.
Noen barn våkner aldri fra søvnen, og krybbedød er foreldres verste mareritt. Nå mener to amerikanske forskere at de kanskje kan forutsi hvilke barn som er i faresonen. Stikkordet er serotonin.
Universitetet i Bergen
- Før var vi opptatt av mengden fett vi fikk i oss, siden ble det klart at forskjellige typer fett hadde ulik betydning for helsen. Nå skjer det samme med proteinene, forklarer Oddrun Anita Gudbrandsen.
Eksperter på kosthold advarer mot skadelige og unødvendige dietter rettet mot barn. Flere tusen får diagnosen matallergi hvert år.
Norges forskningsråd
Norske forskningsmiljøer bistår amerikanerne med å forstå jordskjelvene som rammer dem. Kunnskapen har de hentet fra Nordsjøen.
Enda et fossilt skjellett av et moderne menneske, denne gang fra Romania, viser anatomiske trekk som ligner neandertalere. Et bevis på at de to artene paret seg med hverandre?
Universitetet i Bergen
Studier viser at det kan være store kulturelle forskjeller i måten jobbsøkere presenterer seg selv på. Psykologer bidrar nå til å identifisere hva som kan stenge innvandrere ute fra det norske arbeidsmarkedet.
Norges forskningsråd
Den fryktede klimagassen CO2 kan brukes til å få ut mer olje. Men hvor effektiv er den? Myndigheter, oljeselskaper og miljøorganisasjoner strides.
Kaare Norums forslag til hvordan man skal motvirke overvekt hos barn kan virke radikale, men har større støtte blant folk flest enn man skulle tro. Blant annet kan han få hjelp av Mikke Mus.
Antallet overvektige øker, og særlig er det barn som rammes. Nå vil Verdens Helseorganisasjon sette inn mottiltak, og arrangerer denne uken en ministerkonferanse i Istanbul.
Skoleelever som ikke spiser frokost får dårligere karakterer og står i fare for å få psykiske problemer, viser en omfattende undersøkelse om frokostvaner blant norsk skoleungdom.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Metaforar i lærebøker vanskelege å forstå, spesielt for elevar med ein annan språkbakgrunn enn den norske.
Flere industriland har undertegnet en avtale om byggig av et forsøksanlegg for fusjonskraft i Frankrike. Lykkes forsøket, kan menneskene få ubegrenset ren energi.
Jungelens glade gutter gjør det med modne kvinner, viser en ny undersøkelse. Alder betyr mindre når man kan finne seg ei ny dame over natta.
Et tiår eller to fram i tida kan det hende bomullsplanta kan mette mange av jordas menneskemunner. Forskere har nemlig klart å fjerne giften i de proteinrike frøene som sitter i enden av all ulla.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Historiefaget i skolen er preget av en markert nasjonal og eurosentrisk tendens, og en fast kronologisk framstiling. Det bidrar ikke nok til å utvikle den interkulturelle kompetansen vi trenger i et flerkulturelt samfunn, mener Halvdan Eikeland.
Høgskolen i Oslo
På den kinesiske landsbygda er innendørs forurensning fra matlaging og oppvarming inntil ni ganger så skadelig for helsa som forurensning fra utelufta.
Redusert oksygentilførsel til hjernen kan sette fart i utviklingen av Alzheimers sykdom, rapporterer et forskerteam i Proceedings of the National Academy of Sciences.
Kinesiske myndigheter innrømmer for første gang at organer fra henrettede blir omsatt på det åpne markedet, skriver Aftenposten.
Veterinærinstituttet
En fersk studie av norske sauebesetninger underbygger mistanken om at skrapesjuke Nor98, ikke er smittsom. Det bør få konsekvenser for regelverket på området.
Norge har skyhøye målsettinger for veksten innen forskning, som ikke er i nærheten av å bli innfridd. Målet om at tre prosent av Norges BNP skal gå til forskning i 2010 er uegnet som et konkret måltall, og modent for skraphaugen, mener forsker.
Universitetet i Bergen
I dag er det først og fremst medisinere som uttaler seg om hva vi bør og ikke bør spise. Men det var kjemikerne som først ropte varsku om alle uhumskhetene folk fikk i seg.
NTNU
Stengde landegrenser er ei ny oppfinning. Før drog folk dit dei ville, når dei ville. Opne grenser fører mykje godt med seg.
Bakgrunn:Som om ikke fossende nese, verkende hals og dundrende hodepine var nok. Hvorfor må influensaen alltid slå til på mørkeste, tristeste vinteren? Noen tror fenomenet nettopp kan skyldes det manglende lyset.
Handelshøyskolen BI
Mer enn ni av ti norske bedrifter tror de vil kunne håndtere en krise på en tilfredsstillende måte. Samtidig mangler de verktøy for effektiv krisehåndtering. Bedriftene er urealistisk optimistiske, hevder BI-forsker Ragnhild Silkoset.
Bruk av uføretrygd er «smittsomt», slik at en person som blir ufør drar med seg flere, viser en ny rapport.
Det er flere utfordringer som må løses, dersom man skal klare å øke leveransene av levende fisk. En av disse er å øke kapasiteten til fiskeflåten.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Gutter møter pornografien sammen, gjerne tidlig. Jenter møter den individuelt, gjerne mer tilfeldig. De er også mer kritiske. Det viser en norsk undersøkelse blant ungdom mellom 15 og 18 år.
Kronprins Haakon overrakte onsdag ettermiddag Holbergprisen på 4,5 millioner kroner til den israelske sosiologen Shmuel Eisenstadt (82) i Håkonshallen i Bergen.

Sider