Arkiv: oktober 2006

Vern av et digert barskogsområde i Buskerud seiler opp som regjeringens neste hodepine. Denne gangen er det Senterpartiet, og ikke SV, som kommer i klemme.
Høgskolen i Sørøst-Norge
Utslippene av CO2 fra godstransport på veg kan halveres gjennom bedre veier og bedre planlegging. Transportsektoren står i Europa i dag for nærmere 30 prosent av utslippene, så her er det mye å hente.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Vi hører gjerne om forskning som viser at «gulrøtter er sunt», men er det sant? Mye forskning formidles ukritisk og unyansert. Vitenskapelig usikkerhet hører vi ikke så mye om.
De nasjonale forskningsetiske komiteene
- Jeg tror ikke det ble jukset på grunn av uvitenhet. Svaret er nok vanskeligere enn det. Da hadde vi hatt en enkel løsning på problemet: Mer kunnskap, sier Berge Solberg. Han bruker de gamle filosofene for å forklare.
Den akademiske frihet for forskere og lærere ved universiteter og høyskoler er utfordret fra flere hold og bør lovfestes, konkluderer utvalg i ny utredning.
Artikler av den jukse-avslørte forskeren Jon Sudbø er fortsatt på pensum ved flere av landets videreutdanninger i kreftsykepleie.
Vintersår er en bakteriesykdom som har gitt laksenæringen tildels store tap. Nå rapporteres det om økende tendens i settefiskanlegg. Forskningsresultater tyder på at innblanding av sjøvann er en av årsakene.
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Hvordan bør for tidlig fødte barn følges opp? Foreløpig finnes det for lite god forskning til å svare klart, konkluderer en ny rapport fra Kunnskapssenteret.
Essays av folk som Daniel Dennett, Richard Dawkins og Steven Pinker gjør John Brockmans bok "Intelligent Thought" til en hendig innføring i de viktigste argumentene i kreasjonisme/ID-debatten.
Det er teknologisk enkelt og samfunnsøkonomisk nærmest gratis å redusere Norges utslipp av klimagasser med to tredeler inne 2050, konkluderer lavutslippsutvalget
USA er rammet av en mystisk skogsyke: Millioner av popler dør i skogene i de vestlige deler av landet. I San Juan-skogene i delstaten Colorado er en tidel av skogområdene berørt, melder tidsskriftet Nature.
Universitetet i Oslo
En kjempebølge genereres og beveger seg raskt mot land. Stranden er langgrunn og i strandkanten er det noen installasjoner. Katastrofen ville vært et faktum, hadde ikke bølgen vært i bølgetanken til Universitetet i Oslo.
Amerikanske stamcelleforskere har en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at de nærmest har klart å kurere rotter for Parkinson. Den dårlige er at rottene fikk hjernesvulst.
I et nytt høringsnotat gir Norges forskningsråd klar budsjettbeskjed til regjeringen.
Tallet på sprøytenarkomane i Oslo og i resten av landet er gått sterkt ned de siste 4-5 årene, viser beregninger fra Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet
Barn og ungdom kan ha noe nytte av trening mot angst og depresjon, men det er gjort for lite god forskning til å trekke klare konklusjoner. Det fastslår en Cochrane-oversikt fra Kunnskapssenteret.
Bare 14 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i høstmørket, viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk.
John C. Mather og George F. Smoot har brukt år av sine liv til å forske på stråling fra The Big Bang. Resultatene fra dette arbeidet er så viktig at forskerduoen har fått Nobelprisen i fysikk for innsatsen.
Høgskolen i Bergen
- Det vanlige er at man satser seriøst på enten å bygge gitaren eller å spille bra på den, sier Egil Haugland. Han gjør begge deler i prosjektet "Fra skog til scene."
Norges veterinærhøgskole
Organiske syrer kan være like effektivt som antibiotika i dyrefór, viser en norsk doktorgrad. Oppdagelsen er kjærkommen. I år ble det nemlig forbudt å tilsette antibiotika som vekstfremmer i dyrefór, i alle land som er tilknyttet EU.
Den kommer for sent til høysesongen, men er gode nyheter likevel. En vaksine mot høysnue kan være i boks.
Universitetet i Oslo
Islamistiske bevegelser i Midtøsten bidrar til å fremme vestlige verdier. De representerer ofte moderniserende og demokratiske krefter i opposisjon til korrupte og udemokratiske regimer.
Universitetet i Bergen
Innsette i Bergen fengsel har veldig lite omega 3 i blodet, viser nye data. Dette kan vere med på å forklare manglande impulskontroll.
Amerikanske forskere har funnet den hittil største fossile hodeskallen etter en fugl. Fuglens hode målte 71,6 centimeter og var dermed like langt som hodet på en hest, skriver det britiske vitenskapsbladet Nature.
Bioforsk
Helsekostprodukter med rosenrot-innhold er populære, men konsentrasjonen av virkestoff i plantene varierer med arveanleggene. Nå vil forskere hjelpe roserotdyrkere å sikre seg om at røttene er potente.
Norges veterinærhøgskole
For første gang er det dokumentert produksjon av pigmenter i celler fra laks som man tror er knyttet til immunforsvaret. Resultatene kan endre klassifikasjonen og forståelsen av pigmenterte celler i fisk.
Besteforeldre er i de fleste familier en viktig del av barns sosiale nettverk. De er et slags heimevern for barnebarna, ifølge forskningsprosjekt.
NTNU
Nord-trøndersk dugnadsånd er i ferd med å skaffe fylket verdens største samling helsedata om en befolkning, HUNT 3. Allerede nå er det planlagt mer enn 170 forskningsprosjekter som skal bruke data fra samlingen.
En britisk rapport skisserer katastrofale økonomiske konsekvenser av en varmere verden. Forfatteren mener det fortsatt er håp hvis vi handler nå.

Sider