Arkiv: september 2006

Vi sitter på ingen måte foran tv-en og tvinner de berømmelige tommeltottene, når sjansen til å delta byr seg. Hvem er mest på tv, og hvem er flittigst per sms?
Norges idrettshøgskole
Faren for å bli utbrent øker proporsjonalt med mulighetene for penger og berømmelse, viser ny forskning fra Norges idrettshøgskole.
Forskere har funnet et 3,3 millioner gammelt barneskjelett i Etiopia.
Norges forskningsråd
Kronprins Haakon besøker Forskningstorget i Oslo og åpner et stort seminar om molekylenes enorme betydning: "Small molecules - crucial questions", i universitetsaulaen i morgen.
Jesuittpresten og astronomen George Coyne opponerte mot tendenser til kreasjonisme fra Vatikanets side. Nå er han fjernet fra stillingen som sjef for Vatikanets romobservatorium.
Yngre Oslo-menn har hatt en kraftig vektøkning, og bruken av blodtrykkssenkende medisiner har økt betydelig. Men mange stumpet sigarettene.
Planeter som ligner jorden, dekket med dype hav som kan inneholde liv, kan finnes i så mye som en tredel av solsystemene utenfor vårt eget, ifølge amerikanske forskere.
NASA bestemte torsdag at romferja «Atlantis» skal skytes opp fredag, ifølge en talsmann for romfartsorganisasjonen.
Universitetet i Bergen
Bjørgvin fengsel, som åpner i oktober, skal ha egen stilling for en musikkterapeut. Satsingen skyldes et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region vest og et nytt forskningssenter rundt musikkterapi.
Hva eksperter på strålingsbiologi og kvantefysikk mener om teoriene bak kvantemedisinen.
Norges forskningsråd
- Norge har en etisk forpliktelse til å satse store statlige ressurser på forskningsbiobanker, mener Jan Helge Solbakk. Han ser for seg et norsk Statgen på linje med Statoil og Statkraft.
Norges forskningsråd
Basehoppere som skader seg må betale for sykehusbehandlingen av egen lomme i en del land. Hva da med livstilssykdommer? Er det riktig at felleskapet skal ta regningen når folk spiser, drikker og røyker på seg sykdom?
Bakterier foret på druesukker kan produsere hydrogen billigere og enklere enn før. Hydrogenet kan brukes i brenselceller som driver biler uten forurensing.
Farger kan ha blitt brukt i symbolske uttrykk allerede for 200 000 år siden. Dette skyver i så fall datoen for den symbolske tenknings opprinnelse 100 000 år tilbake i tid.
Sikhismen er en verdensreligion med like mange tilhengere som jødedommen, men kunnskapen om sikher er liten. Professor Knut A. Jacobsen har forsøkt å bøte på problemet ved å skrive den første boken om sikhismen på norsk.
På tross av løfter om å bruke mer penger på forskning i Norge, går utviklingen i motsatt retning. Foreløpige tall viser at en mindre andel av bruttonasjonalproduktet gikk til forskning og utvikling i 2005. Nedgangen finner vi i næringslivet.
Handelshøyskolen BI
Dagens aksjemarked er uberegnelig. Dette burde finansanalytikere, långivere og andre pengeflyttere fortelle sine kunder, hevder BI-forsker Hilde C. Bjørnland.
To sesonger med kraftige orkaner har utløst en intens debatt blant vindforskere. Oppstår det flere kraftige orkaner enn normalt? Har dette eventuelt noe med global oppvarming å gjøre?
UiT Norges arktiske universitet
Hvordan organiserer urfolk sine boliger og hushold i et nordlig landskap? Dette spørsmålet har Senter for samiske studier fått 15 millioner kroner for å besvare.
Holbergs internasjonale minnepris 2006 tildeles professor Shmuel N. Eisenstadt. Eisenstadt er en usedvanlig produktiv forfatter med stor innflytelse i fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, religionsstudier og antropologi.
Universitetet i Oslo
Allmennkringkasteren SABC sto sentralt i oppbyggingen av en nasjonal identitet etter apartheidregimets fall. Og Nelson Mandela dukket opp overalt.
Kanskje blir det en dag mulig å bygge opp igjen noen av de tapte hjernefunksjonene hos mennesker med Alzheimers. En amerikansk forskningsgruppe mener de har klart det hos mus.
Universitetet i Stavanger
Høyresiden er inkonsekvent i sin argumentasjon, venstresiden er mer liberal enn mange tror, og Arbeiderpartiet frikjennes for påstander om høyrevridning. Dette er noen av konklusjonene i den ferske doktoravhandlingen til statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger.
Sikhismen er rik på kontraster. Religionen oppsto blant dikterhelgener, men sikhene er berømt for sine krigere. Sikhene holder hardt på sin identitet, samtidig som de lærer at alle religioner er ett.
I Nederland, Belgia og Tyskland er både sau og storfe rammet av den dødelige virussykdommen bluetongue, som ikke har vært påvist i Nord-Europa tidligere. Veterinærinstituttet mener norsk smitte er usannsynlig på kort sikt.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Mye fysisk aktivitet, lek i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen i alderen null til tre år gjør barna tryggere, mer sosiale og gir dem bedre motoriske ferdigheter.
Forskningsdagene er med i et samarbeid der europeiske forskningsfestivaler utveksler aktiviteter. Dermed har vi fått noen spanske entusiaster som skal vise oss ett og annet om arkeologi, lukt og arkitektur.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Naturopplevelser kan endre hjerterytmen og gir en følelse av velvære. Norske forskere finner ut akkurat hvor helsebringende det er å satse på utemiljø, både for samfunnet og for den enkelte.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Flybåren laser er blant de mest lovende fjernmålingsteknikkene for kartlegging av skogens økosystemer. Teknologien kan brukes til å kartlegge skogressursene på en økonomisk effektiv måte.

Sider