Arkiv: juli 2006

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Her kommer endelig Norges første lavflora, med fargefotografier av hele 330 ulike lavarter. Det er førsteamanuensis Håkon Holien ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som står bak verket.
I vår kultur er det vanlig å skille mellom bevissthet (eller sjel) og legeme, men dette skillet utfordres av moderne nevrovitenskap. Dette får forskere til å diskutere om vi vet hva det vil si å være en flaggermus - og om kristne mennesker har sjel.
Høgskolen i Oslo
Fattighuset i Oslo har bidratt til at fattige i Norge blir sett, hørt og anerkjent som gruppe på en annen måte enn tidligere. Men det betyr ikke at livet materielt sett er blitt bedre for de fattige, viser ny forskning.
Universitetet i Stavanger
Folk som lever av å redde liv får aldri trent nok. Nå har profesjonelle livreddere fått sitt eget forsknings- og læringssenter innenfor akuttmedisin i Stavanger.
Amerikanske forskere mener dataspill kan bli framtidas tester for tidlige tegn til Alzheimer. Foreløpig har de særlig tro på datakabalen FreeCell.
Også personer som passerer 70 år kan ha god grunn til å nyte noen glass vin eller øl, antyder ny studie.
I likhet med sine artsfrender i havet er oppdrettstorsken veldig glad i krabbe. Og nye forsøk viser at krabbe i fôret faktisk kan gi bedre smak på oppdrettstorsken.
Nevrobiologien mer enn antyder at vårt sinn og vår hjerne henger uløselig sammen. Men er dette et problem for religionen som sådan? Ekspertene strides.
Dersom vi skal klare å redde verdens amfibier fra å dø ut, krever det konkret, internasjonalt og handlingsrettet samarbeid. Nå kommer initiativet.
Hvis oldingen ved siden av deg på bussen plutselig ytret sin begeistring over den siste låta til Marilyn Manson ville hjernen din fattet mistanke på millisekundet. Den vurderer nemlig både ordene og avsenderen fluksens.
Forskning på psykedeliske stoffer ser ut til å gjenoppstå, blant annet som redskap for å forstå bevissthetens molekylære basis, men også muligens som terapeutiske verktøy.
Varmere klima og mer ekstremvær i tiårene fremover, kan i verste fall gjøre 81 prosent av potensielle amerikanske vinmarker uegnet ved utgangen av dette århundret, mener forskere.
Gravid? Hiv innpå med spinat og ost! Undersøkelser viser nemlig at mineralet kan beskytte mot svangerskapsforgiftning.
I går brukte president George W. Bush vetoretten sin til å stoppe en ny lov som skulle åpne for bruk av statlige midler til stamcelleforskning på befruktede egg i USA.
Høgskolen i Bergen
Førstelektor og billedkunstner Synneva Heradstveit ved Høgskolen i Bergen mener barn må få utviklet seg innen tegning, form og farge. Da blir barna mer kreative, og dermed flinkere i andre fag også.
Universitetet i Oslo
Den norske professoren Kari Anne Rand har fått ansvar for å skape bedre oversikt over Storbritannias viktigste samlinger av middelaldermanuskripter.
Hva ville du gjort for å overleve i en brennhet og matfattig arabisk ørken? Persiagasellen krymper både hjertet og leveren betraktelig, viser ny studie.
Tilsyn med kosttilskudd må prioriteres langt høyere i fremtiden, og helsefaren knyttet til kosttilskudd bør revurderes. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Mattilsynet.
Mens Johnny Depp spiller pirat på kino, skjer det spennende ting innen sjørøverforskningen. Utenfor kysten av North Carolina utforsker marinarkeologer det de tror er skipet til selveste sjørøver Svartskjegg.
Sjørøveren Svartskjegg har inspirert utallige bøker og filmer. Han var den mest beryktede av alle i det som blir kalt sjørøveriets gullalder. Men hvem var denne sjørøveren egentlig, og hvor kom hans berømte skip fra?
Vinterpreget nytt om villrein i sommervarmen: Reinen kommer i konflikt med Riksvei 7 over Hardangervidda, i første rekke om vinteren, ifølge en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).
Forholdet mellom verdens muslimer og ikke-muslimer er anspent, viser en undersøkelse utført av Pew Research Center. Fordommer mot muslimer speiler seg i muslimenes egne fordommer. Og britiske muslimer benekter at det var arabere som sto bak terrorangrepet 11. september…
Du har sikkert hørt at menn tenker på sex hvert syvende sekund. Men stemmer det? Mannsforsker Jørgen Lorentzen mener påstanden om at menn er så mye mer snuskete enn kvinner er en moderne myte.
Nordmenn gikk til gudstjeneste 6,7 millioner ganger i 2005. Nesten alle besøkene var på søndager eller helligdager. Julaften sto for nærmere ni prosent av det totale antallet besøk.
Nobelprisvinner Carlo Rubbia mener vi er på randen av en verdensomspennende kraftkrise, delvis på grunn av Europas energipolitikk og manglende interesse for utvikling av kjernekraft.
Bildemeldinger (MMS) kan vise seg å være en forbigående trend. Nye tall fra NetCom viser at unge mennesker sendte færre MMS i fjor enn for to år siden.

Sider