Arkiv: juni 2006

I Trondheim har fire professorer ved NTNU gått sammen for å kommersialisere sin kunnskap i bedriften Maritime Cybernetics AS. Målet er å skape en bedrift med 100-300 ansatte og kontorer i Kina, Singapore, Korea, USA og Europa.
Rundt 70 prosent av oss bærer en genetisk variasjon som knyttes til lavere sexlyst, mens 20 prosent bærer genet som gir sterkere appetitt for sex, rapporterer israelske forskere.
Universitetet i Bergen
De eneste som vet svaret, er bankene og forbryterne. Da UiB-forskere forsøkte å lette på sløret, fikk de smekk på fingrene av bankvesenet. Nå har de likevel publisert resultatene sine.
Både lærere og elever skal ha mer undervisning i matte og naturfag. Dette er blant tilakene i strategien "Et felles løft for realfagene", som kunnskapsminister Øystein Djupedal la frem i går.
Kan gangsperr og støle lemmer lindres av kirsebær? Amerikanske forskere tror det.
Los Angeles og flere andre storbyer i California kan bli filleristet av et stort jordskjelv når som helst. Spenninger i jordskorpen har bygget seg opp de siste tre hundre årene.
NTNU
En ny svevestøvsynder er i ferd med å materialisere seg: dieseleksos.
Tenåringer som drikker mye sukkerholdig brus har oftere psykiske problemer, konkluderer en ny undersøkelse av over 5000 ungdom i Oslo.
Mye hyl og skrik, sier du? Ifølge dansk-britisk studie gir mer trøst mindre skriking hos spedbarn - i det minste i de aller første leveukene.
Norges veterinærhøgskole
18 personer ble syke etter å ha spist mat som inneholdt E. coli O103 tidligere i år. Ett barn døde. E. coli-jegerne ved Norges veterinærhøgskole oppsummerer her noe av det som gjorde situasjonen så spesiell og så vanskelig.
Norges forskningsråd
"Et felles løft for realfagene" er et viktig og positivt signal, men det er liten grunn til å slippe jubelen løs, mener Svein Sjøberg, professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo.
Handelshøyskolen BI
Norske veiinvesteringer har vært fordelt etter distriktshensyn, og i liten grad etter kost-nytte vurderinger og andre faglige prinsipper, viser BI-forsker Knut Boge i ny avhandling.
UiT Norges arktiske universitet
Den japanske fiolinisten Mari Kimura får underlige toner ut av instrumentet sitt, men aner ikke hvorfor det skjer. Nå tar norske fysikere på seg oppgaven med å komme til bunns i mysteriet.
Norges forskningsråd
Forskerne skulle bestemme nøyaktig antall gener hos mus og mennesker. I stedet fant de ut at et gen ikke er det vi har forestilt oss. - Vi er ikke lengre sikre på hva et gen egentlig er, sier Bergensbaserte Boris Lenhard.
UiT Norges arktiske universitet
Norske forskere har funnet en bedre og mer presis metode for radiokarbondatering av marine prøver. Mange vil ha nytte av dette ettersom det hvert år dateres om lag 200 000 arkeologiske og geologiske prøver rundt om i verden.
130 000 sau dør på beite hvert år. Nå skal det endelig dokumenteres hva de dør av. Rovdyrene er nemlig bare en del av forklaringen.
Ikke alle som får epilepsilignende anfall er epileptikere. Problemet er å skille de "ekte" epileptikerne fra dem som får psykologiske anfall. En ny undersøkelse tyder på at øynene kan hjelpe med dette skillet.
Mange planter kan befrukte seg selv, men kinesiske biologer har oppdaget en orkidé som tar dette ett skritt videre.
Legen og forskeren Jon Sudbø var nær ved å ta sitt eget liv da forskningsjukset ble avslørt i januar. Samtidig sier han at han har en psykisk lidelse.
Universitetet i Oslo
Svært mange romerske marmorportretter er hugget om fra tidligere portretter. Denne gjenbruken er en viktig årsak til at portrettstilen endret seg i senantikken, noe som kullkaster tidligere teorier.
Melinka Butenko og Reidunn Aalen har tatt patent på en blomst som aldri kaster kronbladene. Men er blomsterbutikkene interessert?
I et klasserom på Grefsen skole henger det en hel liten galakse av planeter fra taket. For her holder klasse 2B til, og de er forskere, alle sammen. Galaksen inngår i et nytt opplegg for å få barn interessert i forskning.
Hvor mange bein har egentlig et tusenbein? Det kommer an på tusenbeinet. Nå har man gjenoppdaget verdens lengste tusenbeinart.
Kjønnslivet til våre fjærkledde venner slutter aldri å fascinere. Nå har forskerne funnet ut at hannlige kanarifugler med pavarottirøst får damene til å legge større egg.
Forskjellige språk ser like ut når man studerer aktiviteten i hjernen. De samme regionene er aktive for både norsk og engelsk. Hvordan sørger den tospråklige hjernen for at språkene ikke blander seg?
Det første bildet som er sendt fra NASAs CloudSat, viser et horisontalt tverrsnitt av en varm stormfront i Nordsjøen. Satellitten kan se skyer og nedbør på en helt ny måte.
Bioforsk
Norsk kulturlandskap er i ferd med å bli et buskas. - Vi kan styre gjengroingen så vi kan få noe igjen for den, sier forsker Inger Sundheim Fløistad. Hun vil plante lauvskog.
Kan stamceller kurere ødelagte nerver i ryggen? Firmaet Geron i California mener de første menneskene kommer til å teste behandling med embryonale stamceller i løpet av det neste året.

Sider