Arkiv: desember 2005

Konflikten religion - evolusjon, i et sveip fra Aristoteles til Pennsylvania. Tidvis god og oppklarende lesning, men Michael Ruse hadde ikke vært seg selv, om han ikke hadde rotet seg bort et par tre ganger på veien, skriver Erik Tunstad i denne bokanmeldelsen.
Universitetet i Bergen
Koraller og sjøanemoner har lenge blitt regnet som enkle havdyr. Ny forskning viser at de er mer genetisk kompliserte enn tidligere antatt, og at de har like mange gener som mennesker.
Mange av oss har nok spilt luftgitar i smug. Nå jobber finske teknikere med å lage en luftgitar det går an å plage naboene med.
Kan Mons og Fido gi deg bedre helse, eller bare magesjau og hår i sofaen? Britiske forskere har gått igjennom forskningen som er gjort på området.
Norges forskningsråd
Sist uke bragt forskning.no et kræsjkurs i popularisering. Her er et til, fra professor Dag Undlien. Han ble nominert til Brageprisen 2005 - grunnet hans "fortellerkunst i ypperste klasse".
Den tradisjonelle samiske storfamilien kan forstås ut fra et flerforeldre-prinsipp. Barna støttes av flere voksne som i prinsippet har foreldreansvar, hevder forsker Vegard Nergård.
Høgskolen i Oslo
En ny doktorgradsavhandling viser at barn med CP i førskolealder og tidlig skolealder har betydelige problemer med å mestre hverdagsaktiviteter. Dette gjelder også barn med lett grad av CP.
Høgskolen i Oslo
Framtidas shoppingsenter vil bli en mobil, interaktiv opplevelse. Men hvordan systemene skal bygges opp vet man ennå ikke. Norske dataforskere som jobber med saken, er imidlertid sikre på at dagens systemer ikke vil fungere.
Marius G. Mjaaland disputerer på en doktorgradsavhandling om Kierkegaards syn på døden. Som temaet "Autopsi" antyder, orienterer Mjaaland seg mot de mørkere delene av kristendommen. Men når han leser Johannes' Åpenbaring, smiler han.
NTNU
Filmforsker frykter reality-genren vil ha uheldig påvirkning på TV-dokumentaren. Kravet om å underholde smitter.
Norges forskningsråd
Tre Numedalskommuner sparer penger ved å tilby effektiv elektronisk tilgang til offentlige tjenester. Men de oppnår også andre positive effekter, fordi hytteeiere opplever et "elektronisk" Numedal som et mer attraktivt område.
En amerikansk forsker kalte et nyfunnet kreftgen for Pokemon. Det ble ikke spillgiganten ved samme navn særlig blid for.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Geiter er ganske ålreite dyr, samfunnsnyttige er de også. Nå prøver man ut geiter i stedet for motorsag og kjemikalier, for å rydde trær og busker langs jernbanelinja.
Kjeler som vanligvis bare brukes til å koke vann, bør ikke brukes til oppvarming av gløgg. Da kan førjulskvelden ende med hodet i doskåla på grunn av kobberforgiftning.
Trær og busker, lyng og lav er levende termometre for forskerne Stein Rune Karlsen og Arve Elvebakk (bildet). Kunnskap om plantevekst kan brukes til å tegne klimakart over nord-områdene med finere detaljer enn noensinne.
Norge er ei sinke når forskningsutgifter måles mot brutto nasjonalprodukt (BNP) i de nordiske landene. Vi ligger dessuten langt under gjennomsnittet i OECD. Politikerne er enige om å komme opp på tre prosent av BNP innen 2010.
Universitetet i Oslo
For første gang har folk fra alle sentrale arkeologiske miljøer laget håndbok om steinalderen, bronsealderen og jernalderen i Norge. Initiativtakere er arkeologene Lotte Hedeager og Einar Østmo.
NTNU
Barn av skilte foreldre har en høyere risiko for å oppleve angst, depresjon og problemer på skolen når de kommer i tenårene, og verst er det for jentene.
Daglig oppdaterte nyhetssider om klimaforskning er et nytt tilbud fra Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Fjellfloraen er sårbar for klimaendringer. Simulert klimaforandring viser at temperatur og næringstilgang har stor effekt på plantelivet. Klimaforhandlingene i Montreal gjør det igjen aktuelt å se på hva som skjer med fjellandskapet.
Det går mot sammenslåing av høgskolene i Oppland. Den nye høgskolen er første skritt mot et innlandsuniversitet sammen med Høgskolen i Hedmark.
Norges geologiske undersøkelse
Norske og tyske forskere gransker planeten Mars for å skaffe tilveie ny kunnskap om store vulkanske utbrudd på Jorden. Olympus Mons (bildet) kan vise veg til dype kilder for vulkanutbrudd.
En flyveøgle under den amerikanske borgerkrigen, en sør-amerikansk menneskeape, en havfrue og en sjøorm i Loch Ness - dette er bare noen få av kryptozoologiens mange forfalskede fotos.
Penger kan ikke kjøpe deg lykke, sies det. Men litt lykke kan øke sjansene for både flere nuller på kontoen, suksess i arbeidslivet og et givende ekteskap - pluss et sunnere og lengre liv.
Høgskolen i Oslo
Lav livskvalitet, angst og depresjon er hverdagen for mange som har KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom. Randi Andenæs har forsket på en pasientgruppe som hittil har vært lite prioritert.
Veterinærinstituttet
Fra tid til annen oppdages små mengder Salmonella i fiskefôr, men Salmonella overlever bare i svært liten grad i fiskens tarm. Risikoen for at vi skal få i oss salmonellabakterier fra laks via fôret, er derfor helt ubetydelig.
Den norskbygde minisatellitten NCUBE2 har ikke gitt fra seg ett eneste pip i verdensrommet. Nå er håpet at tvillingen Rudolf skal gi norsk satellitt-suksess på nyåret.
Et praktverk om astronomi er noe av det hyggeligste man kan ha i bokhylla. Til tross for enkelte skjønnhetsfeil er "Universets mysterier" blitt en flott bok.
Østerrike vil prioritere klimaspørsmål høyt i sin periode som formannsland i EU, sier landets miljøvernminister Josef Pröll.
Åtte av ti spurte nordmenn frykter klimaendringer. Men bare et mindretall vil endre sine bilvaner.

Sider