Arkiv: september 2005

Kveita er laksens rake motsetning. Laksen svømmer og spiser hele døgnet, kveita ligger i ro på bunnen, snapper til seg mat og legger seg tilbake igjen. Første bud er å ta hensyn til kveitas natur og levemåte.
Norges Handelshøyskole
Norge utnytter bare 0,05 prosent av sitt potensial for vindkraft. Likevel anbefaler ikke forsker Balbir Singh satsing på vindmøller i Nord-Norge. - Feil beliggenhet, sier han.
Veterinærinstituttet
I en tid med stadig større press på tradisjonell landbruksproduksjon har mange sett etter alternative løsninger. Nå skal det fireårige forskningsprosjekt "Trygg mat" puste liv i småskala produksjon og gamle tradisjoner.
Lørdag 3. september er Geologiens Dag 2005. Over 160 arrangementer går av stabelen i det som blir det største møtet mellom folk flest og geofagene noensinne!
Norges forskningsråd
Hva skjer egentlig når tidligere arbeiderstrøk og industriområder oppgraderes? Dette er hovedfokus i en ny bok fra byutviklingsprogrammet.
Norges forskningsråd
Norges forskningsråd er tiltenkt en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens nye hydrogenstrategi.
AquaFence er en norsk oppfinnelse som kan revolusjonere bekjempelsen av oversvømmelser. Utfordringen er å skaffe investorpenger slik at ideen kommer ut på markedet.
Krigene i Irak og Colombia er blitt ganske like i struktur, til tross for helt ulik bakgrunn. En gruppe britiske fysikere har analysert de to konfliktene statistisk og har funnet at begge konflikter utviklet geriljakrigføring med små grupper.
Dette er ikke en bok. Det er et møtereferat, skriver vår anmelder om Nils Roll-Hansens siste bok "The Lysenko Effect". Roll-Hansen leverer imponerende dokumentasjon, men glemmer å fortelle historien.
Engelske forskere vil finne ut hva som egentlig skjer med mennesker som har ut av kroppen-opplevelser. Og du kan hjelpe dem, enten du har hatt en eller ikke.
Universitetet i Oslo
Professor Gro Steinsland har laget en nyskapende tverrfaglig lærebok i norrøn religion. Her har de ferskeste resultatene fra stedsnavnsforskning, arkeologi, historie, runologi, kunsthistorie og norrøn filologi funnet innpass.
Universitetet i Oslo
Mellom personligheter som Gro Harlem Brundtland og Per Olov Enquist, finner vi fysikeren Ben R. Mottelson. Vi sikter til listen over æresdoktorutnevnelser ved UiO i år. Det er ikke hver dag nobelprisvinnere dukker opp i Universitetsaulaen.
Universitetet i Oslo
- Vi vil nyttiggjøre språkforskningen i en globalisering av de analytiske perspektiver i de historiske og filosofiske fag, sier Christoph Harbsmeier, vinneren av Universitetet i Oslos forskningspris.
Norut
Hvordan bruker helsepersonell ny kommunikasjonsteknologi, og hvordan påvirker nye medier hverdagen deres?
Norges forskningsråd
Med nye DNA-tester vil tuberkulose kunne bli påvist så raskt at pasienten ikke rekker å smitte andre. Det kan bli en viktig nøkkel til effektiv kontroll med sykdommen.
Biprodukter fra fisk kan bli til varer og industri på Sri Lanka. Prosjektet presenteres nå for utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.
Norges forskningsråd
Om kort tid vil automatiserte DNA-tester bidra til å gi mer viten om den hittil nærmest ukjente kjønnssykdommen mycoplasma. Den er trolig mer utbredt enn klamydia.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Hva kan landskapsplanlegging utrette i verdens konfliktsoner? Et prosjekt for å etablere fagdisiplinen i Palestina kan gi svar. - Konflikten i Palestina er knyttet til bruk av land og vann, sier førsteamanuensis Alf Haukeland.
Ved universitetet i Texas fyller musene tre år. Det er et år for mye. En smule manipulering med et helt vanlig gen har nemlig forlenget de korte muselivene med opptil 30 prosent.
Norges forskningsråd
I et storstilt nytt forskningsprosjekt skal laksens gener kartlegges inngående. Dette kan på lengre sikt gi klingende mynt i norsk statskasse, såvel som i oppdrettsindustriens lommer.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har tatt initiativ til å etablere et internasjonalt utdanningsnettverk innen akvakultur. Målet med nettverket er å sikre industri, forvaltning og forskning solide akvakulturkandidater i framtiden.
Eier du en fritidsbåt har du kanskje ønsket deg en elastisk sjakkel til båtfortøyingen. Men det er mer krevende å lage en gummisjakkel enn en av metall.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Møter du utfordringer av etisk karakter i din hverdag? Dette spørsmålet har forsker Jens Erik Paulsen stilt ansatte ved Universitetet for miljø og biovitenskap.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Interessen for etikk har økt betraktelig det siste tiåret, men likevel er det ingen selvfølge at etiske problemer blir diskutert. Ennå mangler man innarbeidede rutiner for denne typen diskusjoner.
NTNU
Arkitekturprofessor ved NTNU er redd for at Tibets historiske hovedstad vil bli ødelagt av masseturismen. Han er redd kineserne vil rive det gamle, og erstatte det med kulisser og etterligninger i mer hardføre materialer.
Forskere og tørrfiskvrakere er nå i gang med å undersøke hvorfor tørrfisk rammes av mucoso, altså løser seg opp og blir geleaktig. Svaret er verdt mange millioner for tørrfisknæringa.
Nye beregninger tyder på at den årlige avskoging i Amazonas ble halvert fra 2003 til 2004, melder brasilianske myndigheter.
Gode investeringer gjøres med den rette ballansen mellom risikovilje og forsiktighet. Disse egenskapene ser imidlertid ut til å ha opphav i hver sin del av hjernen, og skal du velge klokt bør nok ingen av dem få bestemme for mye.
Universitetet i Oslo
Tolkingen i norske rettssaler er så dårlig at mange fremmedspråklige i realiteten ikke får forklart seg.
En skole i Pennsylvania synes at ideen om en intelligent skaper er et godt alternativ til Charles Darwins evolusjonsteori. Det mener derimot ikke alle foreldrene. Rettssaken har begynt.

Sider