Arkiv: juli 2005

- Det er ikke et poeng i seg selv å søke ekstern forskningsfinansiering. Poenget er at innovasjon er en måte å overleve for bedriftene i en konkurranseutsatt fremtid.
Beskjedent plassert i et industriområde i Oslo Øst sitter 10-12 personer. Et par av dem står bak en artikkel i tidsskriftet "Brest Cancer Research" (juni 2005), som kan revolusjonere diagnostikken omkring sykdommer som brystkreft og Alzheimer.
For 250 år siden var Kongsberg et eksempel på hvordan høyere utdanning og næringsliv ble koblet sammen for å få til en best mulig utnyttelse av norsk fjell. Kongsberg driver fortsatt høyteknologisk industri, men koblingen mot universitetene er liten.
En liten skapning kan forutsi når neste tsunami er i startgropa, mener amerikanske forskere. Få år før bølgen braker i land, invaderer nemlig encellede saltvannsdyr territoriene til sine sidestykker i ferskvann.
NTNU
Forurensning kan true bestanden av raudåte, som er viktigste næring for flere store fiskeslag. I Trondheim har forskere imidlertid lykkes med å etablere en levedyktig bestand i laboratoriet.
UiT Norges arktiske universitet
Ved Forskningsposten er man helt avhengig av at folk vil være forsøkspersoner. Heldigvis stiller mange opp; i vinter ble de ansatte nedringt av folk som ville delta i et kolesterolprosjekt.
Høgskolen i Oslo
Førsteamanuensis Tore-Erling Jønvik ved Høgskolen i Oslo (HiO) vil gjerne gjøre hverdagen enklere for brukere av trådløs teknologi.
Nye undersøkelser tyder på at kjendiser, familiemedlemmer og venner kan få hver sin private nervecelle oppe i hjernen din. I så fall er sannsynligheten for at du har både et Jennifer Aniston-nevron og et bestemor-nevron mellom øra.
Så var det disse tidsreisene igjen, da. Er det mulig å kare seg tilbake mot tidsstrømmen eller er vi pent plantet i vårt eget øyeblikk? Siste argument er at vi fint kan reise i tid, men vi får ikke gjort stort når vi er fremme.
UiT Norges arktiske universitet
Det gjennomføres stadig flere medisinske forskningsprosjekter på mennesker i Norge. I fjor var det flere enn noen gang, og kun 0,4 prosent av prosjektene ble frarådet etter etisk vurdering.
På USAs nasjonaldag smeller det lydløst 133 millioner kilometer fra jorda. Romsonden Deep Impact kræsjer inn i kometen Tempel 1 den 4. juli, og kræsjet kan gi forskerne ny kunnskap om kometer - de hårete stjernene.
UiT Norges arktiske universitet
De stiller opp i forskningens tjeneste. De lar seg undersøke og teste. Frivillig spiser de piller av gjærede soyabønner, tester ut fiskepålegg og nye oksygenapparater. De er forsøkspersoner.
Vaksiner virker bedre når de tas med en dose stress, mener amerikanske forskere. I hvert fall hvis du er en mus.
Den første fotosyntetiske organismen som lever av en annen lyskilde enn sola er oppdaget dypt under vann.
NTNU
HUNT forskningssenter bygger ny biobank i Levanger. Dette blir en av Norges største og mest moderne forskningsbiobanker, med et stort potensiale både i nasjonal og internasjonal målestokk.
Den norske søkemotoren Paralign viser vei i den genetiske jungelen. Det trengs, for mengden data som er samlet inn om arvestoffet til livet på kloden er enormt - og vokser.
Arter dør ut over hele kloden. Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Vil vi klare det? Kan vi måle biologisk mangfold?
Universitetet i Bergen
No kastar forskarar seg inn i kampen mot hageeigarens mareritt, brunsnigelen.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Coaching hjelper arbeidstakere til å takle stress bedre. - Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden ved jobben, men det endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den, sier Gro Ladegård.
Universitetet i Bergen
En skål eller isboks med øl er en effektiv felle i kampen mot den forhatte brunsneglen, viser undersøkelser ledet av professor Christoffer Schander.
I løpet av få år er det etablert om lag 600 supermarkeder i Moskva. Dette har ført til økt utvalg og større omsetning av sildeprodukter fra Norge.
NTNU
Forskere fra NTNU skal undersøke om svangerskapsforgiftning kan være arvelig. Sykdommen er den vanligste årsaken til sykdom og død hos gravide kvinner og fostre i Norge.
Universitetet i Bergen
Arbeidstakere med lav utdanning erstattes av vikarbyråer.
Du blunker gjennomsnittlig én gang hvert fjerde sekund, dagen igjennom. Så hvorfor er ikke synsinntrykkene dine gjennompepret med sorte hull?
Den gamle krangelen om intelligens og hjernestørrelse kan nå avsluttes, mener en amerikansk psykolog. En studie av 26 undersøkelser viser en klar sammenheng mellom intelligens og hjernevolum. Større hjerner er definitivt smartere.
Norges Handelshøyskole
Lønnsnivået til foreldre har i liten grad betydning for barnas fremtidige inntekt. Det viser ny forskning som sammenligner inntekter mellom ulike generasjoner. Men drømmer du om å bli veldig rik, er det fortsatt en stor fordel å ha familiebakgrunnen i orden.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Sprøytemidler mot insekter blir benyttet i de fleste områder i verden der malaria er et problem. Høyt forbruk av slike midler gjør malariamyggen motstandsdyktig mot giften.
Har du lagt merke til at det nesten er umulig å tenke på minnet om en hendelse, uten å huske hvor sakene skjedde? Norske forskere har funnet ut hvorfor.
Landbruksmyndighetene i Vietnam vil vaksinere kyllinger og ender i landet mot det dødelige fugleviruset som smitter fra fjærkre til mennesker og har tatt livet av 40 vietnamesere.
Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at kvinner som er høyt utdannet oftere dør av brystkreft, uavhengig av om de har barn.

Sider