Arkiv: februar 2005

Å etablere en bedrift, krever at du inngår en rekke forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Vi gir deg en oversikt over hvem du bør huske.
I denne fasen har du vært gjennom en forsknings- og utviklingsfase (FoU) og en fase med konkretisering og prosjektutvikling. Nå er du i ferd med å etablere en bedrift.
I siste ledd av verdikjeden er bedriften overlatt til markedet. Nå begynner en ny fase, hvor man enkelte ganger kan bli nødt til å gå gjennom hele verdikjeden på nytt for å kunne videreutvikle og fornye bedriften.
Denne fasen handler om å ytterligere teste ut de ideene og resultatene som er kommersialiserbare. Erfaringer fra andre land sier at dette er en kritisk fase, hvor kapitalbehovet er stort, og investeringsrisikoen er høy.
Idéer, oppfinnelser og foskningsresultater oppstår hos en forsker eller i en forskningsgruppe. Forskerne har ifølge norsk lov plikt til å vurdere om resultatene kan ha kommersiell betydning.
Interessen for å skape egen en egen virksomhet melder seg ofte i tidlig alder. Det er derfor viktig at skolelelever og studenter har et tilbud om skolering og videreutdanning i gründerskap.
Venture Cup er en konkurranse for personer med en god forretningsidé og som kan formidle dette gjennom en forretningsplan.
Over hele landet, på enhver skole, finnes det mengder av kreative mennesker.
Er du student og ønsker å starte en bedrift med utgangspunkt i studiene dine, bør du være oppmerksom på en del ting. Vi har laget en liste over det viktigste.
Møte med gründeren kan være både spennende og forvirrende. Spennende fordi du møter en person som gløder for et produkt, forvirrende fordi det kan være vanskelig å få tak i hva forretningsideen handler om.
Det er ikke nok å ha en spennende oppfinnelse eller en generekt god idé for å etablere en levedyktig bedrift. Du må ha en god forretningsidé.
Er du forsker eller stipendiat og ønsker å starte en bedrift med utgangspunkt i forskningen din, bør du være oppmerksom på en del ting. Vi har laget en smørbrødliste over det viktigste.
Investorer og gründere har i utgangspunktet en felles interesse: å etablere bedrifter som fyller et behov og er lønnsomme i markedet.
Det finnes en rekke offentlige støtteordninger for de som beskjeftiger seg med forskning ot utvikling. Vi har laget en liste over de viktigste.
Sykehusinfeksjoner koster verden mange liv og milliarder av kroner hvert år. En viktig årsak har vært skitne hender, men nå skal hendene bli gullende rene på rekordtid.
NTNU Senter for entreprenørskap er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Ved instituttet har det siden 1978 vært arbeidet aktivt med entreprenørskap innen undervisning og forskning.
Her finnere du utdrag av de tre lovene som regulerer rettighetene til forskningsresultater.
Enkelt sagt består en Inkubator av kunnskap og nettverk, og rom og viktige kontortjenester som stilles til din disposisjon.
Gründerstudium (bachelor) ved Høgskolen i Østfold. Studiet gir en teknologisk tilnærming til innovasjon og entreprenørskap, og retter seg både mot studenter og yrkesaktive.
Gründerskolen er et nasjonalt studieprogram på universitetsnivå for entreprenørskap.
forskning.no har samlet en del gründershistorier som forteller om noen av de suksesskriteriene og snublesteinene en gründer ikke kommer utenom.
Forskningsparkene skal fungere som møteplass og brobygger mellom forskningsmiljø og industri/næringsliv, og som veksthus for forskningsbaserte ideer med kommersielt potensiale.
EU-kommisjonen har gjennom en rekke store programmer støttet forskning og utvikling som kan høyne kunnskapsnivået i Europa og styrke industriens konkurransekraft.
Hittil har norsk næringsliv hatt stort utbytte av å delta i EU-forskningen. For mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er deltagelse i EU-forskningen en viktig etappe i bedriftens internasjonalisering.
Etter at søknaden er behandlet i Brussel ender den på en prioritert liste over støtteverdige prosjekter. For de som havner over streken, starter kontraktsforhandlinger med Kommisjonen.
- Vi knytter store forventninger til deltakelse i EUs forskningsprogrammer, sier Knut Aune i bransjeorganisasjonen Abelia.
Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) kvier seg for å gå inn i en søknadsprosess om EU-penger til forskning og utvikling. Prosessen kan være tidkrevende og utfallet er alltid usikkert. Men det finnes hjelp å få.
- Det er mange grunner til at en søknad om et EU-prosjekt blir avvist. En søknad dreier seg om kommunikasjon, markedsføring og salg. Vær derfor nøye med søknaden. En idé selger seg ikke selv, uansett hvor god den er.
Det norske IT-selskapet CognIT har fått kontrakt med kjempen Deutsche Telekom på utvikling av intelligente mobiltjenester. Nå skal informasjon skreddersys til mobilen.
Morten Brun hadde gründerblod i årene på skolebenken rundt 1990, og ville etablere en egen bedrift. I dag har bedriften 18 ansatte og har leveranser til Europa og Asia.

Sider