Arkiv: januar 2005

Norges forskningsråd
I januar la Forskningsrådet fram en rapport som tok opp etiske, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved nanoteknologi. Nå skal det arrangeres et åpent møte om rammevilkårene for nanoteknologi.
Norges forskningsråd
Noen få bedrifter har høstet kjempegevinster mens det store flertallet ennå ikke har sett resultatene på bunnlinjen. Bidrag til brukerstyrt forskning gir avkastning i milliardklassen.
Norges forskningsråd
Professor i kunsthistorie Siri Meyer synes ikke regjeringen har særlig mange gode forslag til hvordan vi skal legge til rette for innovasjon.
Norges forskningsråd
Har du planer om å skrive søknad om forskningsmidler fra EU. Nå har EU-kontoret i Norges forskningsråd laget en informasjonsbrosjyre som kan hjelpe deg på vei.
Forskningsrådet skal stimulere næringslivets egen forskning og forskning som er viktig for næringslivet. Forskningsrådet er dermed en viktig partner for norsk næringsliv.
Norges forskningsråd
Luxembourg, med sine 450 000 innbyggere, har formannskapet i EU det neste halve året. Mange viktige politiske beslutninger skal tas, men også forskning har de sine bestemte meninger om.
Har du en potensiell forretningsidé basert på forskningsresultater? Ønsker du å få den vurdert med tanke på å få faglig hjelp og støtte til videreutvikling og kommersialisering? FORNY-midler kan være svaret.
Norges forskningsråd
Små land som Norge kan aldri være selvforsynt med forskning, og skal man følge med i den teknologiske utviklingen, er det viktig å samarbeide med ledende internasjonale miljøer.
Norges forskningsråd
Oppdrett av torsk og fôring av levendefanget torsk er viktige satsingsområder i fiskerinæringen. Mange forventer at denne type produksjon vil stå for en stor andel av torskeeksporten i framtida.
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Selskapet for industrivekst (SIVA) har inngått samarbeidsavtale som gjelder for tidsrommet 1. januar 2005 til 31. desember 2007.
Norges forskningsråd
Skal norsk IKT-næring hevde seg internasjonalt i tiden som kommer, må det satses mer på FoU-prosjekter, mener Hans Petter Dahle i IKT Norge.
This animation shows how the catastrophic tsunami of December 26th 2004 was created through movement of the continental plates under the Indian Ocean.
Internett er blitt en stadig viktigere kanal for å spre porno. En av tre nordmenn har utforsket pornografi på nettet. 14 prosent av disse har deltatt i erotisk chat.
I nattens mulm og mørke har forskere hentet Tut-Ankh-Amon ut av hans sarkofag i den egyptiske byen Luxor. Faraoens hode viste seg å være i forbausende god forfatning, hans høye alder til tross, sa forskerne torsdag.
I framtida kan tekstmeldinger redde liv. Det er nemlig ingen sak å lage et system som sender melding til alle mobiltelefonene i et område. Det åpner for effektivt varsel om potensielle farer.
Misfarging av klippfisk fra sei er et stort problem for eksportindustrien. Nå viser forskning at en av årsakene kan være for mye kalsium i saltet den saltes med.
Store pattedyr kan ha dukket opp på jorden mye tidligere enn forskere til nå har trodd. Allerede mot slutten av dinosaurenes tid var pattedyrene blitt så store at noen av dem spiste mindre dinosaurer, blir det hevdet.
Universitetet i Oslo
Professor Knut Aukrust ved Institutt for kulturstudier får reklamefolk, yrkesmilitære, journalister og helsearbeidere til å innse at etikk ikke er noe man kan drysse over arbeidet sitt som lettvint garnityr.
Hva driver spilleren til å fortsette å gamble selv etter at økonomien er gått i grus? Det hevdes at gamblerhjernen ligner dopmisbrukerens, og at den er koblet for avhengighet.
Mens vi holder pusten i spenning møter romsonden Huygens den tykke atmosfæren på Saturns største måne Titan. Her kan du se en tidslinje over hva som forhåpentligvis skjer de nærmeste timene.
Fiskeriforskning har undersøkt hvilke ord og uttrykk portugisiske forbrukere benytter når de skal beskrive klippfisk. Denne kunnskapen skal nå brukes i markedsføringen.
Mindre forurensning fra fossilt brennstoff kan føre til mer og ikke mindre global oppvarming. I verste fall kan reduserte utslipp gjøre Europa til en ørken innen år 2100, hevder forskere.
For første gang er det gjennomført en undersøkelse i Portugal der forbrukerne har bedømt ulike klippfiskvarianter før og etter tilberedning.
ESA har offentliggjort flere bilder fra Titan. Nå kan du også høre lyden fra Saturns største måne. Forskerne tror Huygens landet på et materiale med samme konsistens som våt sand eller leire.
Det er ikke de omkomnes kropper som øker smittefaren etter flodbølgen. Det største problemet er ødelagte vannkilder. Samtidig blir folk som har mistet hus og hjem mer utsatt for malariamygg.
Sjokoladefabrikken Nidar arrangerer en konkurranse hvor hovedpremien er en tur til verdensrommet.
Universitetet i Oslo
Objekter fra en fjern fortid oppleves gjerne å ha en egen aura omkring seg. Er de en inngangsport til fortiden eller sier de mer om hver generasjons formidlere?
Fra og med mandag vil norske meteorologer komme med tre måneders sesongvarsler hver måned. På våre breddegrader har ikke denne typen varsling hatt noen vesentlig klaff enda, så hvorfor gjør de det?
Norges geologiske undersøkelse
En forskergruppe skal granske framtidige geofarer i norske fjell og daler under ekstremvær. Klimaendringer med mye nedbør kan øke risikoen for alle typer skred de nærmeste årene.
Hvis vi ikke finner liv på Titan, og det gjør vi bortimot garantert ikke, da er det slutt på drømmen. Vi kommer aldri til å se liv utenfor vår egen klode. Og vi kommer antagelig heller aldri til å høre det. Biologene tror ikke lenger på SETI.

Sider