Arkiv: november 2004

Det dreier seg om jakt, idéjakt. Birkeland innovasjons nye sjef, Frank Larsen, vil finne forskere med ideer som kan bli til noe konkret. Han vil gjøre det stuerent for en forsker å konsentrere seg om produktutvikling.
Nordmenn har et pervertert selvbilde. Selvgodhet i kombinasjon med frykt for det som er nytt gjør oss til sinker i kampen om fremtidens levebrød.
EU-kommisjonen ønsker at Norge skal lære opp resten av Europa i trygg bruk av Internett, dataspill og mobilbruk.
NTNU
Kritikken mot å gje Nobels fredspris til miljøaktivisten Wangari Maathai har vore uvanleg sterk.
FNs menneskerettskomité finner at ordningen med delvis fritak fra faget kristendom med religion og livssynsorientering (KRL) i grunnskolen, bryter med FNs menneskerettskonvensjon.
Ankylosaurus kunne beskytte seg med et skall som var langt mer avansert enn hos dagens dyr. Med sin fleksibilitet og sine fiberforsterkninger ligner skallets oppbygning mer på skuddsikre vester.
Universitetet i Oslo
"The Syntax of Old Norse" er den første komplette oversikten over norrøn syntaks på 100 år. Professor Jan Terje Faarlund viser blant annet at vikingene ikke skrev så tilfeldig som man tidligere har trodd.
Hvordan ble Universet til? Hva kom først; galaksene fulle av stjerner eller de sorte hullene i galaksenes sentrum? Nye observasjoner kan tyde på at sorte hull kom først.
I en folkeavstemning gir sveitserne overveldende støtte til forskning på stamceller hentet fra menneskelige embryo.
BI har gode nyheter til de som betrakter ølglasset som halvtomt snarere enn halvfullt. De anstrenger seg mer når de skal løse oppgaver, husker mer, og har mindre overdreven tiltro til egen hukommelse.
Kommunal- og regionaldepartementet gir 1 million kroner for å styrke samisk som originalspråk i samisk forskning.
Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har gitt grønt lys for oppskyting av en romferje i mai 2005, over to år etter at sju astronauter omkom i Columbia-ulykken.
Det kvinnelige kondomet femidom har blitt oversett i kampen mot HIV og AIDS. Årsakene er kostnader, tilgjengelighet og estetikk. Dessuten har ikke helsearbeiderne selv innsett hvor nyttig det kan være.
Alle vet at fem daglige doser frukt og grønt kan hindre kreft. Eller kan de? En ny studie av over 100 000 mennesker peker i retning av at sammenhengen ikke er så sikker som vi trodde.
NTNU
I stummende mørke, under ekstremt trykk, sitter lille AceB og spiser ferske egg rett fra leverandøren. Livet på en kilometers dyp er langt mer mangfoldig enn forskerne har trodd
Alle engelske almetrær synes å være kloner av ett enkelt tre plantet av en romer for 2 000 år siden - for å få vinrankene til å vokse rett.
De siste fem årene har nordmenn blitt mye mer positive til bioteknologi. Generelt sett har vi stadig større forventninger til ny teknologi.
Hele 84 prosent av Norges befolkning sier de er opptatt av forskningsbasert kunnskap. Menn interesserer seg mest for teknologi, mens kvinnene er opptatt av medisinsk forskning.
Vitenskapen lider i muslimske land - det er få forskere og lite penger å forske for.
Norsk fiskerinæring kan tjene mer hvis kvotene holdes stabile over flere år.
Guttebøkene fra mellomkrigstida ble regnet for å være så verdiløs lesning at de ble stengt ute fra litteraturhistorien i mange tiår. Men fortjente de egentlig det?
Norske stamcelleforskere har fått penger til å opprette et internasjonalt forskernettverk. - Vi ønsker at politikerne ser mulighetene på dette feltet i mye større grad, sier Stefan Krauss.
Det begynner å likne en dårlig føljetong: Nok en gang har FN unnlatt å bestemme seg hva hva organisasjonen skal mene om kloning.
Vedforbruket har økt med hele 36 prosent de siste tre årene. Ved å fyre med tørr ved av god kvalitet, kan du presse prisen på varme ned til halvparten av strømprisen.
Beskytter virkelig antioksydanter i tomater mot utvikling av prostatakreft?
Norges forskningsråd
I ny rapport beskrives fem scenarier for norsk havbruk fram mot 2020. Denne tittelen kan være oppslag på forskning.no dersom scenariet "Havbruksuniversitetet" er blitt en realitet i 2020.
Kroniske ryggplager kan forvanske livet mer enn bare ekstra smerte. Plagene kan til og med forminske hjernen tilsvarende ti til 20 års normal aldring.
Norges Handelshøyskole
Østeuropeerne forventer autoritære ledere. De oppfatter den norske inkluderende lederstilen som et merkverdig skuespill. Kulturforskjeller betyr trøbbel for norske næringslivsfolk med utferdstrang.
Ifølge en amerikansk forskningsrapport kan mer enn 200 sykdommer knyttes til forurensing, skriver den britiske avisen The Independent.
NTNU
- Det hadde vært god miljøpolitikk å la Norge få slippe ut mer CO2, sier professor Olav Bolland som er med på å utarbeide en spesialrapport om CO2-håndtering for FN.

Sider