Arkiv: juli 2004

Norges forskningsråd
- Det er et paradoks at samfunnets behov for IKT bare vokser, mens IKT-forskningen i mange bedrifter trappes ned, sier Hilde Erlandsen som er prosjektleder for fremtidsprosjektet UTSIKT.
En ny hjertemedisin virker best blant afroamerikanere. En kontroversiell amerikansk studie antyder at hudfargen din kanskje bør spille en rolle for hvilken medisin legen foreskriver.
Kreasjonistenes stjerne, biokjemikeren Michael Behe, plassert der han hører hjemme - i musefella.
Kollaps av en fiskebestand kan forårsakes av at den er matfat for andre fisk, så vel som for menneskene, viser en ny norsk studie.
Norges Handelshøyskole
- Nye eksportmuligheter kan gi større marked og bedre salg for norske bedrifter, mens nye importkilder kan gi bedre og billigere tilgang på ulike varer, sier Jan I. Haaland om EU-utvidelsen.
For mye TV-titting i barndommen kan gi dårlig helse senere i livet, mener forskere fra New Zealand.
Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela maner til kamp mot tuberkulose, en sykdom som ofte er den direkte dødsårsaken for pasienter som er svekket av ADS.
Nyfødte barn av døve foreldre babler på tegnspråk. Babyer med fedre og mødre som har mistet hørselen, pludrer med fingrene til tross for at de selv uten problemer kan oppfatte lyd.
Statlig forskningsstøtte til private bedrifter har gitt milliarder i avkastning og skapt nye arbeidsplasser i Norge. Målrettet forskningsstøtte er svært lønnsomt, ifølge en ny rapport.
Folk strømmer til universiteter og høgskoler som aldri før. 95 000 personer søkte i år opptak til høyere utdanning. Det er en økning på nesten ni prosent fra i fjor.
Det finnes arvelige anlegg for aggresjon og antisosial oppførsel, men tro endelig ikke at poden er prisgitt genetikken. En ny studie antyder at god oppdragelse kan sette arven til side.
Hold deg slank, ha allsidige hobbyer og spis grønnsakene dine! Her er ekspertenes tips til hvordan du kan holde hodet i form.
En ny undersøkelse hevder at evolusjon hos spurvefugler skjer ved dannelsen av nye arter, og ikke ved gradvis utvikling. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.
Et musikalsk kart under utvikling vil gi blinde og synshemmede et landskap de kan høre seg fram i. Skog, fjell og sjøer får sine egne musikksnutter i det britiske "Singing Maps"-prosjektet.
Det britiske prosjektet Frozen Ark er som en moderne og mer prosaisk versjon av Noahs ark: Arvemateriale fra truede dyr i laboratoriefrysere.
Verdenshavene har svelget unna nesten halvparten av alt CO2 menneskene har sluppet ut. Ulempen er at stoffet forandrer vannet slik at skapningene som lever der kan få problemer.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Hva har kaviar felles med cellulose, fiskefôr, ost og spekepølse? Tilsynelatende ikke så mye, men forskere mener man kan bruke samme type matematiske metoder for å få fram produkter med stabil kvalitet.
Denne fisken får du neppe på kroken. Den måler sju millimeter fra snute til halespiss, og er det minste virveldyret i verden.
Tenker du for mye? Forskeren Simon Reader mener det kan skje de fleste. Han åpner for at intelligens kan være en evolusjonsmessig blindgate.
Amerikanske astronomer mener datoen for det aller første maratonløpet er feil. Det kan i så fall forklare et mystisk dødsfall på målstreken.
Universitetet i Oslo
Psykoterapi med musikk er et fag på fremmarsj også i Norge, men norsk musikk er ikke med i metoden. Even Ruud vil gjøre noe med det.
Norges geologiske undersøkelse
Forskere har trolig funnet kvernsteiner og slipesteiner fra faraoisk tid i et steinbrudd i Gebel Gulab vest for Aswan i Egypt. Også digre obelisker og statuer er forsøkt brutt ut av sandsteinen i området.
TV, videospill og datamaskiner ser ut til å endre barns hormonproduksjon. Det kan fremskynde puberteten.
Venter du fremdeles på litt varme denne sommeren? Det kan bli varmere enn du tror.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Hvor bærekraftig er oppdrettsnæringen, og hvordan ønsker vi at framtidas akvakultur skal være? spør professor Ian Bryceson som har sammenlignet akvakultur på tre kontinenter.
Du vet neppe hva smipp eller smopp er, men hva høres størst ut? Språkforsker Kevin Mendousse har funnet opp 500 tulleord for å teste hvordan engelskmenn og franskmenn "leser" lydene.
Universitetet i Bergen
Blågrønne alger skaper enkelte problemer i Norge, men det er lite i forhold til andre deler av verden. Flere steder sliter med massedød av fisk, tap av buskap og dødelige forgiftninger hos mennesker.
NTNU
Carl Andre Nørstebø har i sin hovedoppgave utviklet en snerten cabriolet-utgave av den norske elbilen Think.
Universitetet i Bergen
I august setter tre fartøy kursen mot Lomonosovryggen, 2 000 kilometer nord for norskekysten. Forskerne ombord skal utforske 50 millioner år gamle sedimentlag i Arktis.
Saturns måne Phoebe ligner det materialet som dannet det ytre solsystem for 4,6 milliarder år siden. Å undersøke Phoebe blir derfor som å gå inn i en tidsmaskin.

Sider