Arkiv: september 2002

Universitetet i Bergen
Minidokumentaren er en serie på forskning.no hvor vi jevnlig presenterer kortere innslag om emner fra forskning og vitenskap. Det kan være portretter, forklaringer eller kortere dokumentarinnslag.
Universitetet i Bergen
Det er ikke lett å telle torsk, og feil kan føre til svært ubehagelige overraskelser. Mens forskerne øyner torskekrise, blir kvotene stadig satt for høyt og etter politikernes ryggmargrefleks. Hvorfor?
I romtemperatur er tjærestoffet bek et steinhardt knuselig materiale, men egentlig er det flytende. Det kan bare ta litt tid å bevise det.
Hjernens evne til å takle abstrakte konsepter kan spores helt ned til individuelle celler. Koden for apers forståelse av antall er avslørt, og funnene viser at enkelte hjerneceller er spesialister på bestemte mengder - tallene har en biologisk representasjon i hjernen.
Franske forskere gjorde et fantastisk funn av en 40 000 år gammel neanderthaler-baby. Funnet ble imidlertid ikke gjort ved utgravninger, men i magasinet på et museum. Der hadde det viktige funnet ligget bortgjemt i 80 år.
NTNU
Intensiv intervalltrening gir rotter med hjertesvikt bedre kondisjon og en friskere hjertemuskel. Forskerne tror at treningen gir like positive resultater for mennesker.
En mutasjon i cellereseptoren CCR5 gir beskyttelse mot HIV. Mutasjonen er mest vanlig i Nord-Europa, mindre vanlig i Sør-Europa, og forekommer så å si ikke utenfor Europa. Forskerne spekulerer på om den hyppige forekomsten av mutasjonen kan være et resultat av Svartedauden og andre pestepidemier i middelalderen. Er vi nordmenn i så fall "reddet av Svartedauden"?
For å finne ut hvordan tingene vi omgir oss med påvirker miljøet, må vi kartlegge hele livsløpet til produktene. Nettstedet lca.no lanseres 2. september, og blir en kunnskapsbase for slike livsløpsvurderinger.
Universitetet i Bergen
Våre våte, varme vintre kan skyldes oppvarming av det indiske hav.
-Hva skal man egentlig med metanol?, spør vi oss gjerne i disse dager. Om få år kan den beryktede trespriten gi strøm til mobilen din.
Da min sønn Sverre (7) oppdaget at tv-programmet Newton hadde skiftet programleder, sa han høyt og snurt: "Jeg skal aldri se på Newton mer - nå som Ole har sluttet!".
I 1999 vedtok fylkestinget i Nordland å innføre et parlamentarisk styresett. Hovedmålene med dette var å rendyrke det politiske ansvaret.
I Hakkebakkeskogen sitter Gamle Ugle i et tre, og hun passer på og følger med. For enkelte andre gamle ugler betviles det om deres kloke hoder er i stand til å fange opp ny kunnskap. Fersk forskning viser at man bør ta det litt om gangen.
Norges forskningsråd
Kongekrabba er havbunnens gigant og en ny art langs kysten vår. Noen mener denne digre innvandreren er en trussel, og sier kongekrabba forvandler frodig havbunn til livløs ørken. Andre utroper krabbenes konge til en delikatesse og vil gjøre husdyr av den. Møt to høyst levende kongekrabber på Forskningstorget i Oslo sentrum 20. og 21. september og i Tromsø den 21. september
NTNU
Teknologien tilhører den mest faktapregete delen av vitenskapen. Så skulle den vel være temmelig kjønnsnøytral? Men nei: Teknologi og kjønn henger tett sammen. Det mener i hvert fall NTNU-professor Merete Lie.
Universitetet i Bergen
Verdas eldste kultur er trua. Medan Noreg vernar utedo har kurdarane verken bibliotek eller museer. No diskuterar kurdiske og skandinaviske forskarar kulturvern.
Norges forskningsråd
Den som leter etter den typiske innvandrer må lete lenge. Utstillingen "Jeg er her!" synliggjør enkeltpersoner og minner oss på at innvandringshistorien består av mange ulike historier. I Oslo viser Internasjonalt Kultursenter og Museum utstillingen - som også finnes i en nettversjon.
Norske forskere har gjort en viktig oppdagelse av et molekyl som reparerer skadet arvestoff, DNA. Dette kan bane vei for mer effektiv og pålitelig kreftbehandling, samtidig som det kan gi større innsikt i mekanismene bak aldring.
Et europeisk forskningsprosjekt bekrefter det forskere ved Skogforsk sa tidligere i sommer: Sur nedbør gir næring og bidrar til økt vekst i europeiske gran-, furu- og bøkeskoger, mens klimaforandringene har mindre betydning.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Hvordan kan man kombinere effektiv og lønnsom drift i landbruket med mer miljøvennlige driftsformer? Forskere mener nå å ha funnet et verktøy som kan hjelpe bøndene til å nå dette målet.
Hvem skulle tro at maur og mafia hadde noe til felles? Britiske forskere har oppdaget dominante matriarker som gir sine rivaler dødskysset, som et signal til kvinnemobben om å straffe inntrengeren.
Universitetet i Bergen
Barns spørsmål og bekymring rundt 11. september er det få som har forsket på, men nå har sjetteklassene ved Møhlenpris skole i Bergen laget sitt eget forskningsprosjekt.
NTNU
Debatter på Internett kan noen ganger være nesten krigerske i formen. Derfor velger mange å være bare tilhørere. De som kritiserer den aggressive tonen, får gjerne beskjed om at de er litt "tantete".
Tre ganger så mange mennesker dør rundt om i verden av luftforurensning enn av trafikkulykker, viser en ny amerikansk rapport.
NTNU
Bjarne Foss ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er i dag en glad mann. Han og vennene hans får 22,5 av de 180 millioner kronene Forskningsrådet bevilger til å styrke næringsrettet forskning de nærmeste fem årene. NTNU og Sintef har sikret seg nesten hele potten alene.
Den siste tiden har det oppstått noe forvirring om det virker forebyggende mot astma å ha pelsdyr i hus eller ikke. En ny studie viser at katter kan redusere sjansene for at små barn utvikler astma, mens dyrene øker risikoen dersom mor har astma selv.
Norges forskningsråd
Varmere klima kan gi dårlige forhold for ski og snowboard. Og lenger nord lurer isbjørnen Gro på hvorfor isen forsvinner.
Å skrive er ikke bare bare. Mange av oss uttrykker oss helt fint når vi snakker, men forvandles til ordkløner når tankene skal settes ned på papiret. Nils Petter Smeby leverer konkret hjelp til alle som har noe å formidle.
Universitetet i Stavanger
Stortinget har bevilget midler for at norsk petroleumsindustri skal bli en foregangsnæring på helse, miljø og sikkerhet (HSM) både nasjonalt og internasjonalt.
Det var ikke Darwin som fant ut at livet utvikler seg, men det var han som fant ut hvordan det skjer.

Sider