Arkiv: april 2002

Hvem skal bestemme når man skal avslutte behandling av svært for tidlig fødte og alvorlig syke barn? Hvem kan definere hva som er et verdig liv? Berit Støre Brinchmann reiser mange vanskelige spørsmål, men har ingen enkle svar.
Norges forskningsråd
Det er stor etterspørsel etter kamskjell i Europa, men mulighetene for dyrking er på langt nær utnyttet. EU importerte for få år siden mer enn 20.000 tonn kamskjell (kjøttvekt) pr. år, og tallet vokser raskt for hvert år.
NTNU
Han har drøftet fredspolitikk med Albert Einstein og diskutert filosofi med Dalai Lama. Sigmund Kvaløy Setreng er en intellektuell, men har aldri brydd seg om å skrive de riktige akademiske bøkene.
Agderforskning
Agderforskning er et forsknings- og rådgivningsinstitutt i Kristiansand som har om lag 40 ansatte, i hel- og deltidsstillinger, og omsetter for 30-35 millioner i året. Mye av arbeidet er knyttet til større nasjonale forsknings- og rådgivningsprosjekter. Agderforskning gjennomfører også en rekke mindre prosjekter for enkeltkommuner og virksomheter over hele landet. Gjennom nettverk og samarbeidspartnere er Agderforskning dessuten engasjert i en rekke internasjonale prosjekter.
Norges forskningsråd
Hvor mye fisk er det i havet? Den som vet svaret, kan også si hvor mye som kan fiskes uten at det går ut over bestanden over tid. Det er av avgjørende betydning for økonomien i fiskerinæringen. Problemet er at ingen kjenner det nøyaktige svaret. Men forskerne tror de kan finne det.
Norges forskningsråd
-Om 50 år vil kanskje verden ha fire milliarder nye munner å mette. Det er et sterkt argument for å ta i bruk genteknologi i matvareproduksjonen, mener professor Odd Arne Olsen. Han vil ha genmodifisert mat på flere fat.
Michael Sars. Georg Ossian Sars. Og Peter Christen Asbjørnsen! Sammen skapte de en eventyrlig storhetstid for norsk marin forskning.
UiT Norges arktiske universitet
I dag møter vi strekkoder hvor enn vi snur oss. Neste generasjon strekkoder er todimensjonale, men kodeleserne er kostbare og langt fra optimale. Professor Frank Melandsø ved Universitetet i Tromsø har løsninga.
UiT Norges arktiske universitet
Løsmasser på havbunnen inneholder fossiler av dyr som en gang levde i havet. Disse kan fortelle om klimavariasjoner i fortida.
Du ville antagelig bli forundret om du møtte fullt utvokst mann, og fant at han var ti år gammel. For noen hundre tusen år siden kunne det lett ha skjedd.
Produksjon av fiskefôr i norske åkrer kan ha stort potensial, mener en prosjektgruppe på Ås. Sammen med norske fôrprodusenter kan bøndene utnytte det behovet som finnes i markedet.
Selve "modningsgenet" skal være funnet i tomatplanten. Dermed ser det ut til at man kan tilby tomater mer i overensstemmelse med kundenes preferanser.
Forskere ved Universitetet i Bergen har sammen med europeiske samarbeidspartnere funnet det som kan være en ny måte å kurere sykdommer på.
Forskere har funnet fram til et mutert gen som dobler kvinners risiko for å utvikle brystkreft. Kunnskap om dette genet kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium hos mange kvinner.
Norges forskningsråd
Mennesker som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag blir i dag satt på dyre medikamenter for å forhindre tilbakefall. Selv medikamentene har gunstig effekt, kan de ha mange bivirkninger. Ved Regionsykehuset i Trondheim undersøker de for tiden en hypotese om at noe så enkelt, billig og bivirkningsfritt som B-vitaminer kan brukes for å forebygge hjerteinfarkt.
I 1974 fiska den britiske trålaren "Gaul" i Barentshavet. Fredag 8. februar forsvann båten med eit mannskap på 36. Trålaren gjekk ned så brått at mannskapet aldri rakk å sende noko nødsignal. Vraket blei ikkje funne før 1997, og årsaka til forliset er framleis uklar.
Store mengder kompetanse om livet på havbotnen står i fare for å forsvinne - på grunn av forgubbing og nedprioritering. Tilstanden blir karakterisert som alvorleg i forskingsmiljøet, og i dag er det krisemøte i Trondheim.
Høgskolen i Oslo
-Jeg har levert noen teoretiske resultater som må være på plass for å drive stokastisk optimal kontrollteori for systemer med forsinkelser, sier Bjørnar Larssen ved ved Høgskolen i Oslo.

Virker det som om det alltid regner hos deg, mens solen stråler hos naboen? Kanskje har du rett. Norge er blant de få land i verden der lokalklimaet skifter fra "ørken" til "regnskog" på kort avstand. Forskere har kartlagt hvor fuktig det er akkurat der du bor, og står til tjeneste med kunnskapen.

Universitetet i Oslo
En avtale om et svensk-norsk samarbeid innen bioteknologi ble undertegnet i Gøteborg 9. april. De samarbeidende partene er Universitetet i Oslo, Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole, Gøteborgs universitet, Chalmers tekniske høgskole og partene i det såkalte GO-samarbeidet. Tidligere rektor ved UiO, professor Kaare R. Norum leder styringsgruppen.
Bakgrunn:I Stalins Sovjet kunne det være farlig å være genetiker eller evolusjonsbiolog. Man kunne lett havne i Sibir - eller bli skutt.
Dr. Robert Watson blei fredag stemt ut av lederstolen i FNs klimapanel (IPCC). Watson er kjent som en av de mest frittalende forskere på temaet global oppvarming, og miljøvernere anklager den amerikanske regjeringa for å ha kjørt en kampanje mot ham.
En av de mest plagsomme morsomhetene som finnes, er en liten duppeditt som du kan ha i hånda og som gir folk elektrisk støt når de hilser på deg. På 1700-tallet var derimot elektrisitet en nyvinning som fikk folk til å gå mann av huse for å se dette magiske fenomenet.
Norges Handelshøyskole (NHH) har i dag fått sin første kvinnelige professor i Siri Pettersen Strandenes.
NTNU
Seien er lettest å dressere. Dette er konklusjonen til professor Jens G. Balchen som har eksperimentert med styring av fisk i mange år.
Astrofysikerne kan nå muligens se gammaglimt fra universets opprinnelse. Men sannsynligvis ble bare de aller letteste grunnstoffene dannet i kjølvannet av Det store smellet. Hvor kommer da tyngre grunnstoffer som karbon og oksygen fra? Boka "The Magic Furnace" av Marcus Chown har et svært spennende svar på gåten.
Carl von Linné er en av verdenshistoriens største vitenskapsmenn. Men han var ikke noe skolelys, og foreldrene fikk råd fra lærerne "...att i tida sätta sin Son till någon handtvärkare, såsom de voro öfvertygade att han med Boken ingenting kunde uträtta".
Fredag signerte Forbundet unge forskere (FUF) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) en samarbeidsavtale. Målet er å kunne øke rekrutteringen til og forståelsen av romforskning.
Brannen i den tyske Riksdagsbygningen 27. februar 1933 benyttet nazistene til å feste sitt endelige grep om makten. Fram til i dag er det fortsatt omstridt hvem som sto bak brannen, og frilanshistorikere og journalister har de siste årene funnet nye indisier i saken.
Universitetet i Oslo
All musikk handler om makt og beherskelse på én side, og kontakt og samvær på den andre. Med andre ord dreier musikk seg om krig og kjærlighet, hevder musikkfilosof Arild Pedersen ved Universitetet i Oslo. Han har nå tatt doktorgrad på musikkens struktur.

Sider