Arkiv: mars 2002

Norges forskningsråd
Jo mer aktivt kristen du er, jo større er sjansen for at du gifter deg kristent i Norge i dag. Å bli kjæreste med en «utenifra» frarådes. Særlig for jenter.
Norges forskningsråd
Mens renholdsbransjen jobber for å bli kvitt kjerringstempelet, bruker de ufaglærte renholdsdamene husmorverdiene sine som maktmiddel overfor ledelsen. De insisterer på å bli kalt vaskekjerringer.
NTNU
En ny populærvitenskapelig bokserie under samletittelen "128 sider om" skal formidle NTNU-forskning i klartekst. Utgivere er Kenneth Stoltz fra Innovasjonssenteret og Tapir Akademisk Forlag.
NTNU
I eit av Victor Hugos ungdomsarbeid er handlinga lagd til Trondheim og Trøndelag.
NTNU
Hva forårsaker variasjoner i bestanden av fugler? Hvis vi vet det, vet vi også hvordan vi skal bevare dem.
Norges forskningsråd
Moskeene i Norge er av stor og positiv betydning for muslimske innvandrerkvinner, hevder forsker Line Nyhagen Predelli.
Norges forskningsråd
Hardt arbeid - lavt forbruk. Denne kombinasjonen er eneste vei inn på boligmarkedet for mange boligsøkere med innvandrerbakgrunn.
Hanne S. Finstad vil lokke barna inn i forskningens verden. Derfor har hun tatt initiativet til Forskerfabrikken i Oslo, et pilotprosjekt hvor 10-åringer møtes fire uker på rad for å eksperimentere og se på verden gjennom naturvitenskaplige briller. Hun håper på egne lokaler i funkisperla Ekebergrestauranten.
Nå skal kråkebollene til oppdrettsanlegg for å gjøre seg feite. Fiskeriforskning i Tromsø har utvikla en ny metode for å gjøre kråkebollen til en lønnsom liten runding. Den skal fôres så rogna spruter, og investorene er klare.
Norges forskningsråd
Drømmen om enebolig eller rekkehus er fortsatt sterk blant ungdom. Dette går fram av en undersøkelse blant et utvalg ungdom i Oslo. Drømmen er også sterk blant de med minoritetsbakgrunn.