Arvematerialet fra den sibirske tanna har mye til felles med genene hos urbefolkningen på det amerikanske kontinentet.
Arvematerialet fra den sibirske tanna har mye til felles med genene hos urbefolkningen på det amerikanske kontinentet.

Denne 14 000 år gamle tanna er eldste tegn på kontakt mellom Asia og Amerika

Eldgammelt DNA forteller om felles forfedre i Sibir.

For mange tusen år siden vandret mennesker fra den nordøstlige tuppen av Asia til nordvest i Amerika. Den gangen var Beringstredet dekket av jord, så de kunne gå tørrskodd over.

De ble de første innbyggerne i Amerika. Sporene finnes fortsatt etter dem i urbefolkningen over hele kontinentet.

Men det er et mysterium når og hvordan dette skjedde.

Nå har en internasjonal gruppe forskere gått til genene for å finne svar.

Nærmere bestemt en rundt 14 000 år gammel skrøpelig tann fra Sibir i Russland. De har klart å trekke ut genomet, altså hele arvematerialet, til mennesket som tanna tilhørte.

Det har slående likheter med arvematerialet hos dagens urbefolkning i Amerika. Dermed er dette det hittil eldste genetiske sporet av kontakt mellom kontinentene.

Brukte lang tid fra Sibir til Sør-Amerika

Tidligere har forskere blant annet studert arvematerialet til et spedbarn som levde for 11 500 år siden i Alaska.

Folk bodde trolig en god stund i Beringia, landområdet mellom Asia og Amerika som nå er hav. En studie tyder på at de skilte lag med sine sibirske slektninger for rundt 23 000 år siden.

Så tok de turen til det som i dag er Nord-Amerika, og noen av dem videre sørover på kontinentet. Det kan ha skjedd for 15 000 år siden.

Men det er også funnet 15 500 år gamle spor etter mennesker helt nede i Idaho i USA, før det sannsynligvis var mulig å komme seg fra Alaska og gjennom Canada på grunn av is. Kanskje tok de i stedet sjøveien.

De første amerikanerne tok med seg genmiksen fra Sibir.
De første amerikanerne tok med seg genmiksen fra Sibir.

Mye kontakt mellom folk

Den 14 000 år gamle tanna ble funnet allerede i 1962 ved Bajkalsjøen, sør i Sibir nærmere Mongolia. Men det måtte moderne teknologi til for å trekke ut så mye informasjon om eieren.

Noen andre forskere har studert 9800 år gamle levninger fra helt nordøst i Sibir. Dette mennesket hadde også en lignende genmiks som urfolk i Amerika – og 14000-åringen fra Bajkal.

Det nye funnet utfordrer dermed antakelsen om at forfedrene til de første amerikanerne bare var fra nordøst. Forskerne mener at opphavet fantes flere steder i Sibir.

Men mange spørsmål står fortsatt ubesvarte, understreker de. Her trengs det langt flere analyser av eldgamle folkegrupper i Sibir.

I tillegg til den gamle tanna har forskergruppa studert levninger av 18 andre mennesker fra området rundt Bajkalsjøen. De er mellom 7300 og 3500 år gamle.

Folk reiste og blandet seg nok mer enn tidligere antatt. Forskerne finner nemlig spor av steppefolk fra lenger vest i genene deres. Samt pestbakterien Yersinia pestis, som langt seinere ble kjent som opphavet til Svartedauden.

Referanse:

He Yu mfl: Paleolithic to Bronze Age Siberians Reveal Connections with First Americans and across Eurasia. Cell, 20. mai 2020. DOI: 10.1016/j.cell.2020.04.037. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS