Arkeologi

En gruppe kvinner med svært lange hodeskaller ankom på 400- og 500-tallet små landsbyer i Tyskland. Nå gir de ny kunnskap om folkevandringer på den tiden.

Toba-utbruddet er et av de største vulkanutbruddene som vi vet om. Krateret er i dag en stør innsjø. Men det er ikke sikkert utbruddet og den vulkanske vinteren som kom etterpå var en katastrofe for folk.

Forskere har funnet hodeskaller, menneskeknokler og rester etter dyreskrotter i en myr i Sør-Sverige. Nesten alle hodeskallene ser ut som om de har vært utsatt for vold.

DNA-funn kan fortelle hvor folket som innvandret til England for 4500 år siden var fra.

I fortidas Peru valgte noen foreldre å gi barna en avlang skalle.