Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at han jobber med en kompetansereform for å kunne heve kompetansen blant arbeidstakere og de som står utenfor arbeid. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller at han jobber med en kompetansereform for å kunne heve kompetansen blant arbeidstakere og de som står utenfor arbeid. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

– Godt i gang med kompetansereform

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa under NHOs årskonferanse at Norge trenger en kompetansereform. Han sier arbeidet er godt i gang.

Published

– Vi trenger en systematisk reform for livslang læring, altså en kompetansereform. Det bør bli en av de store velferdsreformene i Norge for det neste tiåret, sier Isaksen til Klassekampen. Han bekrefter overfor avisen at han er godt i gang med arbeidet.

Isaksen sier regjeringen har lagt grunnlaget for en reform, at myndighetene og partene i arbeidslivet er blitt enige om en nasjonal kompetansestrategi, og at det er satt ned et kompetansepolitisk råd som skal følge opp strategien.

I tillegg skal det settes ned et kompetansebehovsutvalg, ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Det er automatisering, digitalisering og globalisering. Vi har ikke råd til å holde oss til en politikk som ikke klarer å utnytte og videreutvikle kompetansen til befolkningen, sier Isaken og tilføyer at målet er å heve kompetansen både blant arbeidstakere og dem som står utenfor arbeid.

Kunnskapsministeren understreker at en slik reform vil innebære mange tiltak, og at det vil involvere arbeidslivet og den formelle delen av utdanningssektoren, altså universitet, høyskoler og fagskoler.