Innvandrere fra Afrika har den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent, ifølge de nye tallene. (Foto: Audun Braastad, NTB scanpix)
Innvandrere fra Afrika har den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent, ifølge de nye tallene. (Foto: Audun Braastad, NTB scanpix)

Innvandrerledigheten faller litt

Arbeidsledigheten for innvandrere ligger nå på 5,9 prosent. For resten av befolkningen er ledigheten 1,7 prosent

Publisert

Bruttoledigheten gikk ned med 0,3 prosentpoeng for befolkningen eksklusive innvandrere fra tredje kvartal i fjor til samme kvartal i år. Men nedgangen var på 0,9 prosentpoeng for innvandrere. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for tredje kvartal i år.

Innvandrermennene hadde en større nedgang i ledigheten enn kvinnene. For innvandrermenn er ledigheten nå 5,2 prosent, mens den er 6,8 prosent for kvinnene. Nedgangen i ledigheten var størst hos innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa.

Innvandrere fra Afrika har den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent.

Blant dem som er norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 15 til 29 år, var arbeidsledigheten 3,4 prosent, som er det samme som i fjor. For befolkningen eksklusive innvandrere i samme aldersgruppe lå ledigheten på 2,2 prosent. Tilsvarende tall for innvandrere var 6 prosent.