Arbeid

Ved å fjerne og kopiere dokumenter fra direktørens kontor har varsleren brutt loven. Direktøren får også kritikk.

Engelske pasienter er mindre fornøyde med helsehjelpen når de synes det er for få ansatte på sykehuset.