Arbeid

– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din, sier forsker. Hun har fem råd til ledere.

Fra SINTEF

Fiskerne er mindre syke enn befolkningen for øvrig, men mange plages med muskel- og skjelettplager på grunn av tunge tak på jobben.

En god del helseplager spiller liten rolle for sykefraværet.