Benito Mussolini og Adolf Hitler i München i 1940.

Hitler ble tiltalt for krigsforbrytelser

Dokumenter fra FN viser at Adolf Hitler ble tiltalt som krigsforbryter før sin død – stikk i strid med tidligere antakelser. 

19.4 2017 09:25

Opplysningene kommer fram i den nye boken «Human Rights After Hitler» av den britiske akademikeren Dan Plesch. Han har gått gjennom tidligere tilbakeholdte dokumenter fra FNs krigsforbryterkommisjon, som etterforsket forbrytelser under andre verdenskrig.

Hitler ble ifølge boken satt på kommisjonens første liste over krigsforbrytere i desember 1944. Avgjørelsen skal først ha kommet etter omfattende diskusjoner og etter en formell siktelse fra eksilregjeringen til daværende Tsjekkoslovakia, som var okkupert av nazistene under krigen.

Krigsforbryterkommisjonen ble opprettet allerede i 1943, to år før FN ble grunnlagt.

Sju tiltaler

Innen mars 1945, en måned før Hitlers død, hadde kommisjonen gått inn for minst sju separate tiltaler for krigsforbrytelser mot Hitler, ifølge Plesch.

Bakgrunnen var at man hadde fastslått at den tyske diktatoren kunne holdes ansvarlig for Nazi-Tysklands handlinger i okkupert land.

Plesch har ledet en kampanje for å få innsyn i krigsforbryterkommisjonens arkiv. I et dokument fra 15. desember 1944 anklager Tsjekkoslovakias eksilregjering Hitler og fem medlemmer av hans regjering, blant dem Rudolf Hess og Heinrich Himmler, for lovbrudd inkludert «drap og systematisk massakre-terror». En kopi av dokumentet er med i boken.

– Allierte land gjorde lite

Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre «uten tvil» at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de første årene av andre verdenskrig.

Plesch hevder at USA og Storbritannia visste om leirene, men at de nesten ikke gjorde noen ting for å stanse massedrapene. Deler av regjeringene i de to landene skal ha vært motstandere av å hjelpe jødene.

Da de allierte landene fordømte jødeutryddelsen i en felles uttalelse i 1942, var ordbruken likevel sterkere enn man tidligere har antatt. Også Sovjetunionen og en rekke andre land sluttet seg til denne uttalelsen.

–Boken dokumenterer at ikke bare utryddelsen av jødene var fordømt offentlig av allierte, men at spesifikke detaljer om tilintetgjørelsen ble offentliggjort, som bruken av giftgass og Polen som et henrettelsessentrum, sier Plesch.