Alzheimer

Folk som selv opplever at de begynner å bli glemsk eller mister ord, går saktere enn de som føler seg helt friske.

– Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging, sier årets vinner av demensforskningsprisen.

Tidlig utvikling av Alzheimers kan avdekkes med en enkel blodprøve, ifølge japanske forskere. 

Antall personer med demens ligger mellom 84 000 og 104 000, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, men tallene er usikre.