Alzheimer

Norske forskere skal finne ut om stoffer i blåbær kan ha en forebyggende effekt mot kognitiv svikt og demens.

Forskeren forteller:

Pasienter og forskere skal jobbe sammen for å gjøre demensforskningen mer relevant og nyttig for pasienter, pårørende, helsepersonell og samfunn.

Folk som selv opplever at de begynner å bli glemsk eller mister ord, går saktere enn de som føler seg helt friske.

– Mitt anliggende er ikke å løse demensgåten, men å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging, sier årets vinner av demensforskningsprisen.