Alzheimer

For første gang har forskere gitt ungt blod til pasienter med demens, men norsk forsker er kritisk.

Tidligere undersøkelser har antydet at de som bruker protonpumpehemmere har større risiko for å få demens. Men en ny studie finner ikke det samme.

En tiltaksplan som skal sikre god omsorg på dødsleiet er faset ut i Storbritannia, men brukes fortsatt på norske sykehjem. Planen ikke er tilpasset døende med demens, ifølge forskere.  

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.