Alkohol og narkotika

Hvert år leter vannforskere etter narkotiske stoffer i avløpsvann fra europeiske byer, blant annet Oslo. Hva kan prøvene fortelle oss?

Stoffet aktiverer kroppens belønningssystem og gjør deg full av energi, kjærlighet og selvtillit. Men det kan også gi indre blødninger, kramper og organsvikt.

Forskere har funnet en sterk sammenheng mellom et høyt alkoholforbruk og tidlig demens.