Aldring

En tiltaksplan som skal sikre god omsorg på dødsleiet er faset ut i Storbritannia, men brukes fortsatt på norske sykehjem. Planen ikke er tilpasset døende med demens, ifølge forskere.  

Spør en forsker:

I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdommen er en del av vår normale aldring. Sånn er det ikke.