Aldring

Det kan bli et demokratisk problem at journalister sjelden slipper til folk over 67 og under 20 år, mener forskere.

For første gang kobler forskere røyking og alkoholinntak med synlige alderstegn – men falmende ungdom er det minste problemet.

Forskeren forteller:

Når de blir akutt fysisk syke, kan mange eldre bli veldig forvirret og rammes av det som kalles delirium.