Aldring

Har eldre bedre sjanse til å huske nye ting enn vi tidligere har trodd?

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

kvinnehelse

Bare en av tre kvinner får mye plager i 50-årsalderen. Mange opplever også mye positivt i denne livsfasen. Hvordan vi opplever og takler overgangsalderen, avhenger også av kultur og livssituasjon, skriver lege og forsker Lotte Hvas.