Afrika

Vaksiner mot tuberkulose og kopper ser ut til å beskytter mot HIV. Derfor bør helsemyndighetene fortsette med å vaksinere mot tuberkulose, mener forskere. 

Forskere mener tiltaket betaler dobbelt så mye tilbake i det store klimaregnskapet.

mystiske menneskeetere

Matmangel har fått skylda for at løvene i Tsavo fråtset i menneskekjøtt på slutten av 1800-tallet. Tanngarden deres forteller kanskje en annen historie.

Fra SINTEF

Men i mange afrikanske land faller de ofte utenfor hjelpeapparatet.

Nye genanalyser tyder på at sjiraffamilien består av fire adskilte arter. Ikke bare én, slik den nåværende inndelingen slår fast.