Stillingsmarked

Stillingsmarked

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Forskere har undersøkt hvilke tiltak som fungerer best mot mobbing. Her gir de sine råd til lærere og foreldre. 

Nord universitet

Er du også god til å utsette oppgaver som må gjennomføres? Da er du ikke alene. Men hvorfor gjør vi det – gang på gang på gang?

De regionale forskningsfondene

I dag vil kvalitetsmedvitne japanarar helst ha makrellen sin handfiletert i Kina. Med forskarhjelp skal norsk fiskeindustri kunne lage like fine filetar her heime. 

Annonse

Vi støtter forskning.no

Saker fra våre eiere

Norges idrettshøgskole
Bakgrunn:

Nazistene ville bruke idretten til propaganda, men det fikk de ikke til. Utøverne gikk rett og slett til streik og nektet å delta på både organisert trening og i konkurranser, forteller historiker.

Universitetet i Oslo

Om noen år kan problemet med for store tabletter løses ved hjelp av 3D-printere som lager piller med nøyaktig riktig dose. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Muskeltrening med strøm gir bedre effekt enn vanlig behandling etter operasjon av fremre korsbånd.

Saker fra våre eiere

De nasjonale forskningsetiske komiteene

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

NIBIO

Vi har fått en kraftig økning av fremmede arter i europeiske skoger – spesielt arter fra Asia. Hvilken effekt har for eksempel mårhunden på norsk natur?

Saker fra våre eiere

Norges musikkhøgskole

Professor og komponist ved Norges musikkhøgskole mener dette er et ukomfortabelt spørsmål, men at vi likevel må stille det.

NTNU
Bakgrunn:

Under store deler av middelalderen produserte Norge egne mynter. Men myntene imponerte ikke alltid utenforstående eller nordmenn selv.

Akershus universitetssykehus HF

Det å få et prematurt barn er svært ofte en situasjon preget av sjokk, stress og frykt. Hvordan reagerer vi som foreldre dersom vi i tillegg blir spurt om sykehuset kan forske på barnet vårt?