President Donald Trump kunngjorde torsdag at USA umiddelbart vil stanse implementeringen av Parisavtalen. (Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais/NTB Scanpix)

– Trump har to mulige klimautveier

Det finnes to ulike spor å følge hvis Trump vil få til «en mer rettferdig løsning» enn USAs forpliktelser i Parisavtalen, påpeker CICEROs forskningsdirektør.

2.6 2017 14:12

– Det er uklart hva Trump mener med «en mer rettferdig avtale», men det den amerikanske presidenten nå har gjort, er ikke helt uten presedens, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken, til NTB.

Han trekker en parallell til da George Bush trakk USA ut av Kyotoavtalen i 2001. Da var løsningen å opprette Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), et klimaforum med 17 av verdens største økonomier.

– Trump kan forsøke på noe lignende. En del utviklingsland, for eksempel Kina og India, kan være interessert i å få teknologisk hjelp fra USA. Landene som er avhengige av amerikansk klimabistand vil være mer lunkne til dette, sier Kallbekken.

Han påpeker at det også er fullt mulig å skaffe USA mer gunstige vilkår innenfor rammene av Parisavtalen.

– USA og Trump kan i praksis bare skrive ut og sende inn nye mål og forpliktelser. Siden det ikke er mulig å få trukket USA fra Parisavtalen før tidligst november 2020, vil det i så fall innebære at USA aldri rekker å trekke seg, sier klimaforskeren.

Selv om det ikke står eksplisitt, er det imidlertid føringer om at nye klimamål skal være mer ambisiøse enn de forrige.

– Derfor er jeg litt usikker på hvem som er villige til å forhandle. EU og Kina tar blant annet sterkt til orde for avtalen nå. Det samme gjør Russland, påpeker Kallbekken.