Overvekt kan skyldes både livsstil og gener. Men hvis moren din var overvektig da hun var gravid med deg, kan en betennelsestilstand i fettvevet kanskje også ha «smittet» deg med en økt tendens til overvekt.

Betennelse hos mor kan gjøre at barnet arver overvekten

Barn av overvektige mødre har tendens til å bli overvektige selv. En ny studie av mus tyder på at det kan skyldes en betennelse hos mødrene. Betyr dette at vi kan hindre det med behandling?

29.6 2017 04:00

Barn født av overvektige mødre har større risiko for å bli overvektige.

Det kan skyldes at de arver bestemte fedmegener eller en usunn livsstil, men det finnes også en annen brikke i puslespillet.

Ved hjelp av forsøk på mus mener danske forskere at de nå har funnet denne brikken.

– Vi vet at fedme gir en kronisk betennelsestilstand i kroppen. Vårt forsøk viser at det kan være årsaken til at neste generasjon har større risiko for å bli overvektige, forteller Anete Dudele, som er postdoktor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og førsteforfatter på den nye studien.

Kan vi forebygge fedme hos ufødte barn?

Ifølge Romain Barrès, førsteamanuensis ved Københavns Universitet, åpner dette for å forebygge overvekt hos ufødte barn ved å behandle betennelsestilstanden hos gravide mødre.

– Når man kjenner fienden, blir det mulig å bekjempe den. Så hvis man kan gi moren et kosthold som reduserer betennelsestilstanden, kan man kanskje unngå fedme i neste generasjon, sier Barrès. Han har ikke jobbet med den nye studien, men synes den er elegant og grundig.

Vitenskapen har allerede fastslått at overvektige mennesker har en kronisk betennelsestilstand i kroppen. Men det har ikke tidligere blitt vist at det kan være dette som «smitter» neste generasjon.

– Det er grundig dokumentert at du får en inflammasjon i fettvevet når du er overvektig. Det er interessant at dette kanskje kan påvirke barna, sier professor Birgitte Holst. Hun forsker på fedme ved Københavns Universitet, men har ikke vært en del av den nye studien.

Studien bygger på museforsøk

Overvekt kan forårsake flere andre forandringer i kroppen, som høyt blodsukker eller hormonelle endringer.

Alle disse faktorene kunne i teorien føre til «smitten».

Derfor måtte forskerne tenke ut et snedig eksperiment.

– Forsøket skulle vise om betennelsestilstanden påvirket musenes risiko for å få overvektige unger. Mens musene var gravide, fikk de noen stoffer som minner om betennelsestilstanden hos overvektige. Dermed kunne vi se hvilken effekt betennelsen hadde, forklarer Anete Dudele.

Slik gjorde forskerne

Musene i forsøket ble delt inn i tre grupper.

 • Gruppe 1 bestod av overvektige, drektige mus.
 • Gruppe 2 bestod av drektige mus som ikke var overvektige. Men forskerne laget på kunstig vis en betennelsestilstand i musene. De opererte inn en pille som med jevne mellomrom avga stoffet LPS.
 • En kontrollgruppe, som bestod av drektige mus som verken var overvektige eller fikk piller.

Senere fulgte forskerne hvordan med musene og barna deres.

– Vi ga musene normal kost, og alle ungene så normale ut. Ungene fra de overvektige mødrene og fra mødre som hadde fått kunstig betennelse, var litt større enn de andre ungene, men ikke noe spesielt. Så vi bestemte oss for å utfordre ungene. Vi ga dem en fet kost, og da begynte det plutselig å skje noe, forteller Dudele.

Slik gikk det museungene

Da museungene fikk den fete kosten, ble alle musene tykkere. Men det var stor forskjell på hvor tykke museungene ble.

– Det interessante var at musene med mødre som hadde fått en betennelsespille, reagerte på samme måte som musene med overvektige mødre. De ble mye mer overvektige enn musene fra kontrollgruppen. Betennelse under graviditet og amming kan altså risikoen for at barna blir overvektige senere i livet, konkluderer Dudele.

Romain Barrès er enig.

– Det ser ut til at det er betennelsestilstanden i seg selv, og ikke morens kaloriinntak, som skaper problemene. På en eller annen måte påvirker morens betennelsestilstand barnets metabolisme, sier Barrès.

Forskjell på mus og mennesker

Forskerne påpeker at det naturligvis er forskjell på mus og mennesker.

– Resultater fra museforsøk kan ikke alltid overføres til mennesker. Neste skritt må være å undersøke dette. Problemet er bare at det er veldig vanskelig å gjennomføre slike studier. Det ville være uetisk å påføre gravide kvinner en betennelsestilstand. Derfor er dyrestudier viktige, sier Barrès.

Far kan også «smitte» med fedme

Romaine Barrès har selv gjennomført en oppsiktsvekkende studie som tyder på at barn med overvektige fedre har større risiko for selv å bli overvektige.

– Det er selvfølgelig en genetisk komponent her. Du kan arve gener som øker risikoen din for overvekt. Du kan også få en usunn livsstil med deg fra foreldrene, sier Anete Dudele.

– Men vi vet også at noen mennesker nærmest kan spise burgere hele dagen lang uten å bli overvektige, mens andre legger på seg så snart de får fet mat. Det kan studien vår kanskje være med på å forklare. Det er sannsynlig at betennelsestilstanden hos moren programmerer barna til en tendens til fedme.

Den nye studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Obesity

Referanser:

Dudele A m.fl: Chronic maternal inflammation or high fat feeding programs offspring obesity in a sex dependent manner. International Journal of Obesity 2017, doi: 10.1038/ijo. 2017.136. Sammendrag.

 Keith M Godfrey m.fl: Influence of maternal obesity on the long-term health of offspring. The Lancet 2016, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587 (16) 30107–3. Sammendrag.

Smith J m.fl: Effects of maternal surgical weight loss in mothers on intergenerational transmission of obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009, doi: 10.1210/jc. 2009–0709. Sammendrag. 

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Historien kort

Overvektige mennesker har en mild betennelsestilstand i kroppen.

En ny studie tyder på at denne betennelsestilstanden kan bidra til overvekt hos barna deres.

Studien er gjennomført på mus, og det skal mer forskning til før man med sikkerhet kan fastslå sammenhengen.

Hvorfor arver vi mors overvekt?

Gener har en gode del å si for utvikling av overvekt.

Det er ikke nok til å forklare hvorfor barn med overvektige mødre har en større risiko for overvekt, påpeker Anete Dudele.

– En interessant studie sammenligner barn som er født før eller etter at moren fikk en «fedmeoperasjon».

– Morens vekttap innebar at barna fikk en lavere BMI. Forekomsten av alvorlig fedme var tre ganger lavere hos disse barna. Det viser at vekten under graviditeten, ikke bare genene, på virker barnas helse, sier Dudele.

Studiens resultater

Den nye studien viser at det var stor forskjell på vekten da musene fikk et fettrikt kosthold.

Hos musene som var født av overvektige mødre (gruppe 1), steg vekten gjennomsnittlig med 45 prosent hos hunnene og 38 prosent hos hannene. Musenes fettmasse (mengden av fett) steg med 137 prosent blant hunnene og 182 prosent blant hannene.

Hos musene som var født av mødre med kunstig betennelsestilstand (gruppe 2), steg vekten med gjennomsnittlig 40 prosent hos hunnene og 37 prosent hos hannene. Fettmassen steg med 127 prosent for hunnene og 226 prosent for hannene.

Hos musene som var født av ikke-overvektige mødre (kontrollgruppen), steg vekten med 28 prosent hos hunner og 26 prosent hos hanner. Fettmassen steg med 93 prosent hos hunner og 148 prosent hos hanner.

Referanse: Anete Dudele

Emneord

Annonse

Annonse