Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - Les mer
Forskar og sjukehusprest har intervjua norske og amerikanske helsearbeidarar om deira historier og opplevingar kring arbeidet i grenseland mellom liv og død.

Frykter å ikkje klare møtet med døyande pasientar

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert heimsøkt resten av livet.

23.10 2016 04:00

Forskar Kjetil Moen har undersøkt korleis sjukepleiarar, legar og sjukehusprestar vert påverka av å arbeide med alvorleg sjuke og døyande. Han finn at arbeidet pregar den profesjonelle si oppfatning av seg sjølv og arbeidet han eller ho gjer.

– Det er ikkje eigen død dei fryktar mest, men at dei ikkje skal strekke til moralsk eller sosialt, seier han.

Moen er sjukehusprest ved Stavanger universitetssjukehus og universitetslærer ved Universitetet i Stavanger. I sitt doktorgradsarbeid har han intervjua norske og amerikanske helsearbeidarar om deira historier og opplevingar kring arbeidet i grenseland mellom liv og død.

Forteljingar som forfølgjer deg

Døden kan ikkje reverserast, og ein får ikkje høve til å rette opp eventuelle feil. Mange som opplever å komme til kort, slit med kjensla av skam og skuld i årevis.

– Det blir ofte forteljingar som forfølgjer deg, seier Moen.

Å gjere feil, kan prege folk sterkt og i verste fall presse dei ut av arbeidslivet. Difor er det viktig å vere klar over at helsearbeidaren, og ikkje berre den alvorleg sjuke eller døyande, treng å handsama opplevingar og kjensler.

– Eg er opptatt av at me skapar rom kor profesjonelle kan arbeide med sine erfaringar, seier han.

Førebu på at det vert personleg

I ei tid med krav til effektive helse- og omsorgstenester, er det viktig å ta omsyn til at helsepersonell er personleg, så vel som profesjonelt, involvert når dei arbeidar med alvorleg sjuke og døyande.

I tillegg til den profesjonelle og pasienten, er kunnskapen viktig for politikarar, utdanningsinstitusjonar og arbeidsgivarar for å førebu, støtte og utvikle helsepersonell.

Spesielt dei som skal utdanna morgondagens sjukepleiarar, legar og sjukehusprestar må vere klar over kva arbeidet i grenselandet mellom liv og død inneber.

Referanse:

Kjetil Moen: Death at Work. An interpertation of biographical narratives of professionals in end of life care. Universitetet i Stavanger. 2016. Sammendrag.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Emneord

Annonse

Annonse