Forekomsten av digital vold er hele fem ganger høyere blant dem som har drevet med såkalt sexting.

Unge som sender sexmeldinger mer utsatt for kjærestevold

Ungdommer som sender seksuelle meldinger er langt mer utsatt for vold i kjæresteforhold enn andre.

6.8 2016 11:10

Sammenhengen kommer fram i en undersøkelse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført blant 1028 ungdommer i alderen 14-17 år, skriver forskningsnettstedet Kilden.

– Det er klart høyere forekomst av vold for dem som sender digitale seksuelle meldinger, enn for andre, sier doktorgradsstipendiat Per Moum Hellevik ved NKVTS. Han påpeker at undersøkelsen ikke har sett på årsak-virkning-sammenhenger, men at de to tingene klart henger sammen.

Forekomsten av digital vold er hele fem ganger høyere blant dem som har drevet såkalt sexting, mens forekomsten av fysisk og psykisk vold er henholdsvis 4 og 3,5 ganger så høy. For seksualisert vold er forekomsten 2,5 ganger så høy.

Definisjonene av vold i denne sammenhengen er ganske vide. Fysisk vold kan være alt fra dytting til knyttneveslag og kvelertak. Seksualisert vold kan spenne fra påtvungne kyss til voldtekt.

Jenter er mer utsatt enn gutter, og de som har eldre kjærester er mer utsatt. Det gjelder også personer som er utsatt for vold hjemme.

– Det er trist. Dette viser seg igjen og igjen, de som er utsatt på et område, er gjerne også utsatt på andre områder, sier Hellevik.

Annonse

Emneord