Vold

Politifolk har ofte god kontroll på den fysiske sikkerheten når de bryter opp partnervold, men synes det er vanskeligere å håndtere barn som er til stede. 

Færre skyter rundt seg på skoler i USA der selgeren sjekker bakgrunnen til våpenkjøperen. Men fungerer det, eller kan andre faktorer forklare hvorfor noen steder oftere rammes av skoleskyting?

legalisering av hasj

I Uruguay er det lovlig å besitte, dyrke og røyke cannabis, som også snart blir til salgs i landets apoteker. Men å gjennomføre en legalisering er vanskelig, viser forskning.

Barn kan uttrykke at de har opplevd seksuelt overgrep, på flere måter. Men hvordan skal du egentlig spørre og hva skal du være oppmerksom på?

Svært mange barn og voksne som har vært utsatt for vold, sliter med følelser av skyld og skam. Det kan gi dårligere psykiske helse i fremtiden.