Vold

Forskerne mener ikke at selvskading fører til vold, men at det kan være et symptom på andre problemer.

Noen unge gutter slåss for å vise at de er ekte mannfolk. De tar del i en maskulinitetskultur som har preget landet vårt i mange tiår, ifølge kjønnsforsker.

Politifolk har ofte god kontroll på den fysiske sikkerheten når de bryter opp partnervold, men synes det er vanskeligere å håndtere barn som er til stede. 

Færre skyter rundt seg på skoler i USA der selgeren sjekker bakgrunnen til våpenkjøperen. Men fungerer det, eller kan andre faktorer forklare hvorfor noen steder oftere rammes av skoleskyting?