Vitenskapshistorie

Etter forslag fra forskning.no har Artsdatabanken godkjent maritkrabbe som populærnavn for krabbearten Chaceon maritae. Til ære for marinbiolog Marit E. Christiansen.

evolusjon

Utvikler arter seg i rykk og napp eller gradvis?

Britiske forskere har funnet ut at døgnet blir litt lenger for hvert århundre som går.