Vitaminer

Å sette inn et tannimplantat er ikke alltid uproblematisk. Noen ganger kan det oppstå betennelser rundt implantatet. Da kan antioksidanter hjelpe.

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.

En ny gjennomgang av forskningen antyder at tilskudd av vitamin D kan hindre luftveisinfeksjoner. Men virkningen er minimal for de fleste.