Leger Uten Grenser har trukket fra hepatitt C som en av verdens glemte kriser. Sykdommen tår bak flere dødsfall og skader enn aids, tuberkulose og malaria.

Hepatitt tar flere liv enn aids og tuberkulose

Virushepatitt står bak flere dødsfall og skader enn aids, tuberkulose og malaria, ifølge en ny rapport.

7.7 2016 10:22

Infeksjoner, leversvikt og krefttilfeller som skyldes hepatitt har økt fra 890 000 dødsfall i 1990 til 1,45 millioner dødsfall i 2013, ifølge en undersøkelse gjennomført i 183 land.

Til sammenligning var det 1,3 millioner dødsfall grunnet aids, 1,4 millioner grunnet tuberkulose og 855 000 av malaria i 2013, står det i rapporten publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

– Vi har verktøy for å behandle sykdommen, men prisen er høy, sier studiens leder Graham Cooke.

Hepatitt er en betennelse i leveren, som oftest forårsaket av virus, men også av narkotika- eller alkoholmisbruk, infeksjoner eller autoimmunitet.

Leger Uten Grenser har trukket fram hepatitt C som en av verdens glemte kriser, fordi det finnes ny, effektiv medisin, men gjennomført behandling kan koste hundretusenvis av kroner.

Annonse

Emneord